Вие сте тук: Начало
ПДФ Печат Е-мейл

uni 88

 

ФАКУЛТЕТЪТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ ОРГАНИЗИРА

ИНТЕНЗИВЕН ШЕСТДНЕВЕН КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КУРС

ПО

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

Време на провеждане: 23 – 30 декември 2017 г. (Свободни от занятия са 24 и 25 декември)

Занятията са организирани в блокове, като първият е от 10 до 13.30 ч., а вторият от 14 до 17.30 ч. Всеки блок включва 4 академични часа, а общата продължителност на курса е 48 часа.

На 6.01.2018 г. ще се проведе безплатен пробен изпит в същия формат, в който се осъществява и кандидатстудентският изпит по БЕЛ.

 

Курсът се провежда от преподаватели от Факултета по славянски филологии, които са оценители на изпита. Обучението цели създаването на знания и умения, свързани с отделните изпитни компоненти. Специално внимание се отделя на специфичните изисквания към компонента „есе“ – форма, структура, типове аргументация.

 

ЗАПИСВАНЕ

В срок до 15.12.2017 г. желаещите правят заявка за курса на телефони 9308- 389; 987 10 68 или на имейл Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. . В заявката се посочват трите имена и телефон за обратна връзка. След получаване на потвърждение кандидатите заплащат таксата в срок до 21.12.2017 г. Процедурата с потвърждаването се налага поради ограничения брой места.

 

ТАКСА 390 лв., с ДДС

ТАКСАТА СЕ ПРЕВЕЖДА ПО ПОСОЧЕНАТА БАНКОВА СМЕТКА:

БНБ ЦУ

IBAN сметка BG 52 BNBG 96613100174301

BIC код BNBGBGSD

СУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – ФСФ за КСК – български език и литература

Моля, посочете трите имена на кандидата!

 

СЛЕД ПРЕВЕЖДАНЕ НА СУМАТА ВНОСНАТА БЕЛЕЖКА ДА СЕ ПРЕДСТАВИ В СТАЯ 230 В Централната сграда на СУ „Св. Климент Охридски“ (Ректорат).

Работно време на канцеларията: 10 - 12 ч. и 14 - 16 ч.

 

Курсът ще се провежда в сградата на Ректората на СУ "Св. Климент Охридски".

 

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА СЕ ОБАДИТЕ

НА ТЕЛ. 9308- 389; 987 10 68

 

 

 

 

 
Администратор на сайта                      Дизайн: вариант на Beep от Red Evolution