Вие сте тук: Начало
ПДФ Печат Е-мейл

uni 88

 

ФАКУЛТЕТЪТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ ОРГАНИЗИРА

 

ИНТЕНЗИВЕН КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КУРС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

Срокът за записване за интензивния кандидатстудентски курс се удължава до 26.04.2017 г. Курсът ще започне на 29.04.2017 г. (събота) от 10.00 ч.

 

От 29 април 2017 г. (събота)

от 10.00 до 13.30 ч. (първи блок), от 13.30 до 14.00 – обедна почивка, от 14.00 до 17.30 (втори блок) – по 8 академични часа на ден

Хорариум - 40 часа

 

Курсът се провежда от преподаватели от Факултета по славянски филологии.

В програмата на курса се включва провеждане и оценяване на пробен изпит по формата при желание от страна на курсистите.

 

ТАКСА 350 лв., с ДДС

ТАКСАТА СЕ ПРЕВЕЖДА ПО ПОСОЧЕНАТА БАНКОВА СМЕТКА:

БНБ ЦУ

IBAN сметка BG 52 BNBG 96613100174301

BIC код BNBGBGSD

СУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – ФСФ за КСК – български език и литература 

Моля, посочете трите имена на кандидата! 

 

ЗАПИСВАНЕ – от 27.03. 2017 г. до 26.04.2017 г.

СЛЕД ПРЕВЕЖДАНЕ НА СУМАТА ВНОСНАТА БЕЛЕЖКА ДА СЕ ПРЕДСТАВИ В СТАЯ 230 В РЕКТОРАТА- 10-12 ч. и 14-16 ч.

 

Курсът ще се провежда в сградата на Ректората на СУ "Св. Климент Охридски".

 

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА СЕ ОБАДИТЕ

НА ТЕЛ. 9308- 389; 987 10 68

 

 
Администратор на сайта                      Дизайн: вариант на Beep от Red Evolution