Вие сте тук: Начало
ПДФ Печат Е-мейл

uni 88

 

ФАКУЛТЕТЪТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ

ОРГАНИЗИРА

 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КУРС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

Каним записалите се на кандидатстудентските курсове по български език и литература да дойдат на 15.10.2017 г. в 10.00 ч. пред 230 кабинет в Централното крило на Ректората,където ще получат своите персонални баджове и ще бъдат заведени до залата, където ще се провеждат занятията.

 

Срокът за записване е от 11.09.2017 г. до 06.10.2017 г.

Курсът ще започне на 15.10.2017 г. (неделя) от 10.00 ч. до 13.30 ч. в сградата на Ректората. Ще има допълнителна информация за залата на сайта на Факултета, след като приключи записването на кандидатите.

 

ХОРАРИУМ – 72 ч.

Курсът се провежда от преподаватели от Факултета по славянски филологии.

В програмата на курса се включва провеждане и оценяване на пробен изпит при желание от страна на курсистите.

 

ТАКСА 550 лв. с ДДС

Таксата се превежда по посочената банкова сметка:

БНБ ЦУ

IBAN сметка BG 52 BNBG 96613100174301

BIC код BNBGBGSD

СУ „Св. Климент Охридски” – ФСлФ за кандидатстудентския курс по български език и литература

Моля да посочите трите имена на кандидата!

 

След превеждане на сумата вносната бележка трябва да се представи в стая 230 в Ректората – 10.00 -12.00 ч. и 14.00 - 16.00 ч.

 

За допълнителна информация можете да се обадите на тел. 9308-389; 9871068

 

 

 

 
Администратор на сайта                      Дизайн: вариант на Beep от Red Evolution