Вие сте тук: Начало
Наука
 • General
  General questions about the Joomla! CMS
 • Балканистика
 • Проекти
 • Научни издания

  сп. Съпоставително езикознание

  Списание, посветено на дискусионни проблеми на общата и частната лингвистика, историята на българското езикознание и връзките му с други лингвистични традиции, историята на световната лингвистика (портрети на изтъкнати български и чуждестранни езиковеди, историята на езикознанието в България и история на българистиката в чужбина), теорията и практиката на превода и др.

  сп. Литературата

  Издание за литературна история и теория на Факултета по славянски филологии.
  Редактори-основатели: проф. д-р Милена Цанева, проф. дфн Симеон Янев
  Редакционна колегия: проф. дфн Валери Стефанов (главен редактор), доц. д-р Гергана Дачева, гл.ас. д-р Амелия Личева, гл.ас. д-р Иван Иванов, гл.ас. д-р Ноеми Стоичкова

  Littera et Lingua

  Електронно списание
  Редакция: Ренета Божанкова, Андрей Бояджиев, Добромир Григоров

  сп. Българска реч

  Списание за езикознание и езикова култура


  Годишник на Факултета по славянски филологии


  сп. Болгарская русистика

 • Конференции
  Научни конференции
 • Електронни библиотеки
 • Проект-Балканистика

   

   
Администратор на сайта                      Дизайн: вариант на Beep от Red Evolution