Вие сте тук: Начало Преподаватели
ПДФ Печат Е-мейл

 

university-lecture-hall

 

 

 

Академичен състав

 

Разписание на часовете за летния семестър на уч. 2016/2017 г. - студенти редовно обучение

 

Конкурс за разработване на научни проекти - 2017 г.

 

Конкурс за най-добра литературоведска книга, публикувана от май 2015 г. до май 2017 г.

 

 

Процедура по атестиране на преподавателите в СУ „Св. Климент Охридски"

 

Новият брой на Годишника на Факултета по славянски филологии

 

Изисквания за приемане и отпечатване на ръкописи в Годишника на ФСлФ

 

Новият брой на електронното списание "Littera et Lingua"

 

 

Наградени преподаватели от Факултета по славянски филологии

 

Нов Колективен трудов договор (КТД 10)

 

Списък на одобрените проекти по НИД

 

Информационна система за научната дейност на СУ - EC "Авторите"

 

Процедури по заемане на академични длъжности

 

Придобиване на образователна и научна степен "доктор" 

 

 

Формуляр за актуализиране на научния регистър

 

Рубрика "Проект на месеца" (Научен календар на СУ)

 

НОВ ПРАВИЛНИК за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ (Изменен на 17 октомври 2012 г. с решение на Академическия съвет, протокол № 1)

 

 

Общо събрание на факултета

 

За работа в системата СУСИ4 използвайте браузъра Internet Explorer

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Администратор на сайта                      Дизайн: вариант на Beep от Red Evolution