Вие сте тук: Начало Преподаватели
Академичен състав ПДФ Печат Е-мейл

 

 

vv4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професори

 

проф. дпн Адриана Дамянова

методика на обучението по литература

проф. д-р Амелия Личевa

теория на литературата

проф. дфн Ангел Ангелов

съвременен български език (лексикология),
социолингвистика

проф. д-р Ангел Петров

методика на обучението по български език

проф. дфн Анна-Мария Тотоманова

историческа граматика на българския език

проф. д-р Божидар Кунчев

българска литература след Първата световна война

проф. дфн Боян Вълчев

български език (история на българския книжовен език)

проф. дфн Валери Стефанов

българска литература след Първата световна война, съвременна българска литература

проф. д-р Василка Алексова

румънски език и румънска литература

проф. д-р Владимир Атанасов

методика на обучението по литература

проф. д-р Гергана Дачева

съвременен български език (стилистика, семантика, ИБКЕ)

проф. д-р Елена Хаджиева

сравнителен синтаксис

проф. д-р Иван Иванов

българска литература след Освобождението до наши дни

проф. дфн Искра Христова

старобългарски език

проф. д-р Йовка Тишева

съвременен български език (синтаксис)

проф. д-р Калина Бахнева

полски исторически и културни реалии, история на полската литература от Средновековието до Романтизма

проф. д-р Людмил Димитров

руска литература от ХIХ век

проф . д-р Маргарет Димитрова

история на българския език

проф. дфн Мая Велева

стилистика

проф. д-р Миглена Николчина

антична и западноевропейска литература

проф. дфн Милена Кирова

българска литература след Освобождението

проф. дфн Найда Иванова

история на книжовния език на сърби и хървати, увод в славянската филология, практически сръбски и хърватски език, теоретичен курс посъвременен сръбски и хърватски език

проф. д-р Николай Чернокожев

възрожденска литература и литература след Освобождението

проф дфн Панайот Карагьозов

сравнително славянско литературознание

проф. д-р Петя Осенова

съвременен български език, (морфология и синтаксис)

проф. д-р Радка Влахова-Руйкова

съвременен български език (синтаксис, морфология, текстова лингвистика)

проф. д-р Ренета Божанкова

руска литература от ХХ в., съвременна руска литература, киберкултура и електронна литература

проф. д-р Ростислав Станков

руска историческа лексикология и лексикография

проф. дфн Румяна Л. Станчева

румънска литература, сравнително балканско литературознание

проф. д-р Татяна Ангелова

методика на обучението по български език

проф. дфн Татяна Славова

старобългарски език

проф. дфн Юлиана Стоянова

съвременен български език (морфология, синтаксис, психолингвистика)

   

Доценти

 
   

доц. д-р Андрей Бояджиев

старобългарски език

доц. д-р Ани Бурова

история на чешката литература, история на славянските литератури

доц. д-р Ани Илков

възрожденска литература, българска литература след Освобождението, творческо писане

доц. д-р Антония Замбова-Петрова

съвременен български език (стилистика)

доц. д-р Антония Радкова

методика на обучението по руски език

доц. д-р Алла Градинарова

практически руски език

доц. д-р Ангелина Вачева

стара руска литература, руска литература от ХVIII век и руска литература от ХIХ век

доц. д-р Биляна Михайлова

увод в общото езикознание, индоевропейско езикознание, палеобалкански езици

доц. д-р Бойко Пенчев

българска литература след Освобождението до наши дни

доц. д-р Валентин Гешев

сравнителна граматика на славянските езици, теоретичен курс по съвременен украински език, историческаграматика на украинския език, история на украинския език

доц. д-р Величко Панайотов

теоретичен курс по съвременен словашки език, практически словашки език, историческа граматика на словашкия език, славянски езикови и книжовни контакти

доц. д-р Владимир Жобов

съвременен български език (фонетика), диалектология

доц. д-р Дарин Тенев

теория на литературата

доц. д-р Диана Атанасова-Пенчева

старобългарска литература

доц. д-р Димитър Камбуров

теория на литературата

доц. д-р Димка Савова

теоретичен курс по съвременен сръбски и хърватски език, практически сръбски и хърватски език

доц. д-р Добромир Григоров

история на чешката литература, история на чешката литература от Средновековието до Романтизма, сравнително славянско езикознание

доц. д-р Екатерина Търпоманова

общо езикознание, балканско езикознание, компютърна лингвистика, албански език

доц. д-р Илиана Чекова-Димитрова

руски фолклор, стара руска литература

доц. д-р Илка Бирова

практически руски език

доц. д-р Ина Христова   

история на сръбската, хърватската и словенската литература през ХІХ в., хърватсдка и словенска литература от Средновековието до Романтизма

доц. д-р Ирен Александрова

теория на литературата

доц. д-р Калин Михайлов

антична и западноевропейска литература

доц. д-р Катя Станева

възрожденска литература

доц. д-р Красимира Алексова

съвременен български език (морфология, социолингвистика)

доц. д-р Лидия Терзийска

руска литература от ХХ в., странознание и украинска литература, исторически и културни реалии на Украйна (украинско странознание)

доц. д-р Майя Йонова

старобългарска литература

доц. д-р Марина Джонова

съвременен български език (синтаксис и морфология)

доц. д-р Маргарита Младенова

практически чешки език, историческа граматика на чешкия език

доц. д-р Мая Байрамова

съвременен български език (история на българския книжовен език, морфология, синтаксис)

доц. д-р Мирена Пацева

проблеми на българското словообразуване и българската фразеология, общо езикознание, практически занятия по български език за чужденци

доц д-р Надежда Михайлова

съвременен български език, лексикология

доц. Недка Гарибова

сравнителна морфология

доц. д-р Николай Папучиев

културна антропология, български фолклор

доц. д-р Огнян Ковачев

западноевропейска литература

доц. д-р Пенка Баракова

съвременен български език (морфология)

доц. д-р Радост Железарова

практически чешки език, теория на превода

доц. д-р Римма Спасова

стилистика, езикова култура, практически руски език

доц. д-р Румяна Евтимова

руска литература от ХХ в.

доц. д-р Русана Бейлери

албански език и албанска литература

доц. д-р Силвия Петкова

практически руски език, съвременен руски език (прагматика)

доц. д-р Събка Богданова

историческа граматика на руския език

доц. д-р Татяна Алексиева

практически руски език, съвременен руски език (фонетика)

доц. д-р Тодор Христов

теория на литературата

доц. д-р Цветанка Аврамова

практически чешки език, стилистика на чешкия език

доц. д-р Цветанка Ралева

история на руския книжовен език

доц. д-р Цветанка Хубенова

антична и западноевропейска литература

   

Асистенти

 

ас. Ана Любомирова Грозева

съвременен български език

ас. д-р Анна Баранова

практически руски език

гл. ас. д-р Аглая Маврова

методика на обучението по руски език

гл.ас. д-р Албена Мирчева

палеобалкански езици, общо езикознание

гл. ас. д-р Албена Стаменова-Сеизова

практически руски език

гл.ас. д-р Анета Димитрова

старобългарски език, историческа граматика на българския език

гл.ас. Антоанета Попова

практически полски език, практически лужишки език, история на полския книжовен език

гл. ас. д-р Ася Асенова

практически български език

гл.ас. Биляна Борисова

българска литература след Освобождението до наши дни

гл.ас.  д-р Биляна Радева

съвременен български език

ас. Валентина Арнаудова

западноевропейска литература

гл. ас. д-р Венера Георгиева
Матеева-Байчева

лексикология и морфология на българския език

гл. ас. Венета Савова

старобългарска литература

гл.ас. д-р Весела Шушлина

практически български език

ас. Витка Делева

практически полски език

Ас. д-р Владимир Колев

история на украинската литература история на славянските литератури.

гл.ас. д-р Владимир Манчев

практически руски език

гл. ас. д-р Владислав Миланов

съвременен български език, история на новобългарския език,езикова култура

ас. Галина Бунджулова

български език

гл.ас. д-р Галина Петкова

руска литература от ХIХ–ХХ в.

гл.ас. Георги Колев

съвремененбългарски език (диалектология, фонетика)

Гл.ас. д-р Дарина Младенова-Михайлова

увод в общото езикознание
ареална лингвистика

гл.ас. д-р Деспина Василева

методика на обучението по български език

ас. Диана Иванова

практически словашки език

гл. ас. д-р Диляна Денчева-Кирова

практически полски език

гл.ас. Димитър Пеев

старобългарски език

гл.ас. Елена Раденкова

практически руски език

гл.ас. д-р Елена Христова

история на сръбската, хърватската, словенската литература, история на славянските литератури

ас. Еньо Стоянов

теория на литературата

ас. Елена Руневска

практически български език

гл.ас. д-р Емилия Македонска

практически чешки език, история на чешкия книжовен език

Гл. ас. д-р Жана Станчева

практически полски език, съвременен славянски език - словообразуване, лексикология на полския език

гл.ас. д-р Илка Бирова

практически руски език

гл.ас. Ирина Манова

практически руски език

гл. ас. д-р Йорданка Велкова

практически български език

Гл. ас. д-р Камелия Спасова

антична и западноевропейска литература

гл.ас. д-р Камен Рикев

история на полската литератуара от Средновековието до Романтизма, , история на полската литература от ХІХ-ХХ век.

гл.ас. д-р Красимира Петрова

практически руски език, съвременен руски език (морфология)

гл ас. д-р Кристина Йорданова

нова българска литература

гл. ас. д-р Ласка Ласкова

съвременен български език

гл.ас. Лидия Шверчек

теоретичен курс по съвременен полски език, практически полски език

гл.ас. Любомир Жилев

практически руски език

гл.ас. д-р Людмила Берковска

методика на обучението по литература

гл.ас. Людмила Павлова

практически руски език

гл.ас. д-р Маргарита Виларова Ангелова

сравнителна граматика на славянските езици, практически полски език

гл.ас. д-р Марина Джонова

съвременен български език (синтаксис, морфология)

гл.ас. д-р Мария Илчевска

културна антропология

Гл.ас. д-р Мария Калинова

теория на литературата

гл.ас. д-р Мартин Стефанов

практически сръбски език

гл. ас. д-р Мая Александрова

увод в общото езикознание, балканско езикознание

гл. ас. д-р Мая Падешка

методика на обучението по български език

ас. Милена Каменова

практически български език

гл.ас. д-р Надежда Александрова

възрожденска литература

гл.ас. д-р Надежда Делева

съвременен руски език (лексикология), превод на специализиран текст

гл. ас. д-р Надежда Стоянова

нова българска литература

гл.ас. д-р Наталия Пеева

методика на обучението по литература

Ас. Николина Нечаева

практически руски език

гл.ас. д-р Ноеми Стоичкова

българска литература след Първата световна война

гл.ас. д-р Паулина Стойчева

българска литература след Освобождението до наши дни

гл.ас. д-р Петко Петков

старобългарски език

ас. Петър Шишков

съвременен български език

гл.ас. Пролет Паунова

руска литература от ХХ в.

гл. ас. д-р Райна Камберова

съвременен украински език

гл. ас. д-р Росица Стефчева

практически сръбски и хърватски език, съвременен славянски език

гл.ас. д-р Румяна Корсемова

руска литература от ХIХ в.

гл.ас. Светлана Василева

практически руски език

Гл.ас. д-р Сирма Данова

възрожденска литература

гл.ас. д-р Славея Димитрова

история на словашката литература, история на славянските литератури

гл.ас. Станка Панова

практически занятия по български език за чужденци

гл.ас. д-р Стефка Фетваджиева

съвременен български език (лексикология)

гл.ас. д-р Стилян Стойчев

практически чешки език

гл.ас. Татяна Дункова

историческа граматика на сръбския и хърватския език, практически сръбски и хърватски език

Ас. Тиха Бончева

история на чешката литература, история на словашката литература, славянски литератури.

гл. аc. д-р Фотини Янис Христакуди

гръцки език, гръцка литература

гл.ас. д-р Ценка Досева

практически руски език, историческа граматика на руския език

Гл. ас. д-р Яна Сивилова

съвременен български език (стилистика)

 

 

 

 

 

 
 
Администратор на сайта                      Дизайн: вариант на Beep от Red Evolution