Вие сте тук: Начало Магистърски програми
ПДФ Печат Е-мейл

Магистърски програми

 

 

 

masters_degreeСъздаването и обработката на текстове е било основа на културата в цялата човешка история. С още по-голяма сила това важи за днешната информационна цивилизация. Магистърските програми на Факултета по славянски филологии дават квалификация, която позволява реализация във всички сфери, изискващи професионална компетентност в сферата на езика и различните форми на словесна комуникация. Повечето програми се предлагат и във вариант за студенти със завършена бакалавърска или магистърска степен по нефилологическа специалност, като в този случай студентите изучават един допълнителен семестър общофилологически курсове.

 

Прием в магистърски програми за учебната 2016/2017 г.

 

Занятията за магистри ще започнат на 10 октомври 2016 г.

 

Защити на магистърски тези

 

Курсове за магистри-неспециалисти - зимен семестър на уч. 2016/2017 година

 

Разписание на часовете за летния семестър на уч. 2016/2017 г. - МП "Преводач-редактор"

 

Подаване на документи

6 юни – 11 септември 2016 г.

(в Деканата на ФСлФ, каб. 230)

 

Приемни изпити

12 - 13 септември

Първо класиране: 15 септември 2016 г.

 

 Необходими документи:

1. Молба по образец.

2. Документ за самоличност.

3. Оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование.

4. Документ за платена такса за участие в конкурса в размер на 30 лв. за един изпит и по 30 лв. за всеки следващ изпит. Такса в размер на един изпит заплащат и кандидатстващите без конкурсен изпит.

 

За повече информация: каб. 230, Централна сграда на СУ “Св. Климент Охридски”,

тел. (02) 9308 389, 987 10 68

 


Магистърски програми за филолози

Магистърски програми за неспециалисти

 

 

Възпитаници на магистърска програма "Старобългаристика"

 

Търси се издател - магистърска програма "Преводач-редактор" предлага на вниманието на издателите преводи на свои студенти

 

Новини

 

Защити на магистърски тези - 2016 г.

 

 

 

 

 

 

 
 
Администратор на сайта                      Дизайн: вариант на Beep от Red Evolution