Вие сте тук: Начало Магистърски програми
ПДФ Печат Е-мейл

 

Прием в магистърски програми (неспециалисти) за уч. 2017/2018 г.

 

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: държавна поръчка и платено обучениеmag2

Изисквания: завършена бакалавърска или магистърска степен

 

Курсове за магистри-неспециалисти - зимен семестър на уч. 2017/18 г.

 

Подаване на документи

5 юни – 11 септември 2017 г.

(в Деканата на ФСлФ, каб. 230)

 

Приемни изпити

12 - 13 септември

Първо класиране: 15 септември 2017 г.

Второ класиране: 2 октомври 2017 г.

 

 Необходими документи:

1. Молба по образец.

2. Документ за самоличност.

3. Оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование.

4. Документ за платена такса за участие в конкурса в размер на 30 лв. за един изпит и по 30 лв. за всеки следващ изпит. Такса в размер на един изпит заплащат и кандидатстващите без конкурсен изпит.

 

За повече информация: каб. 230, Централна сграда на СУ “Св. Климент Охридски”,

тел. (02) 9308 389, 987 10 68

 

Информационни срещи:

3 юли – 15 часа, зала 2 на Ректората

1 сепетмври – 17 часа, зала 2 на Ректората

 

Факултетът по славянски филологии предлага 11 магистърски програми, даващи допълнителна професионална квалификация на студенти, притежаващи бакалавърска или магистърска степен от нефилологически специалности. Студентите, записали се в тези програми, ще изучават един допълнителен семестър с базови филологически курсове, след което продължават обучението си заедно с магистрантите от програмите за специалисти.

 

 

 Магистърски програми за филолози

 

 

 
 
Администратор на сайта                      Дизайн: вариант на Beep от Red Evolution