Вие сте тук: Начало Магистърски програми
ПДФ Печат Е-мейл

 

Прием в магистърски програми (неспециалисти) за уч. 2015/2016 г.

 

 

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: държавна поръчка и платено обучениеmag2

Изисквания: завършена бакалавърска или магистърска степен

 

Курсове за магистри-неспециалисти - зимен семестър на уч. 2016/17 г.

 

Подаване на документи

20 - 24 юли 2015 г.

24 август – 8 септември 2015 г.

(в Деканата на ФСлФ, каб. 230)

 

 Необходими документи:

1. Молба по образец.

2. Документ за самоличност.

3. Оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование.

4. Документ за платена такса за участие в конкурса в размер на 30 лв. за един изпит и по 30 лв. за всеки следващ изпит. Такса в размер на един изпит заплащат и кандидатстващите без конкурсен изпит.

 

За повече информация: каб. 230, Централна сграда на СУ “Св. Климент Охридски”,

тел. (02) 9308 389, 987 10 68

 

Факултетът по славянски филологии предлага 10 магистърски програми, даващи допълнителна професионална квалификация на студенти, притежаващи бакалавърска или магистърска степен от нефилологически специалности. Студентите, записали се в тези програми, ще изучават един допълнителен семестър с базови филологически курсове, след което продължават обучението си заедно с магистрантите от програмите за специалисти.

 

 

 

 

 

 
 
Администратор на сайта                      Дизайн: вариант на Beep от Red Evolution