Вие сте тук: Начало Научни издания
Научни издания ПДФ Печат Е-мейл

leaf logo

 


Св. Наум
Studia serdicensia humanitatis

 

 

Електронна среда за единна научна информация на Факултета по славянски филологии

 

 

3 2012

 

сп. Съпоставително езикознание

Списание, посветено на дискусионни проблеми на общата и частната лингвистика, историята на българското езикознание и връзките му с други лингвистични традиции, историята на световната лингвистика (портрети на изтъкнати български и чуждестранни езиковеди, историята на езикознанието в България и история на българистиката в чужбина), теорията и практиката на превода и др.

 

 

literature

 

сп. Литературата

Издание за литературна история и теория на Факултета по славянски филологии.
Редактори-основатели: проф. д-р Милена Цанева, проф. дфн Симеон Янев
Редакционна колегия: проф. дфн Валери Стефанов (главен редактор), доц. д-р Петя Осенова, доц. д-р Амелия Личева, доц. д-р Иван Иванов, гл.ас. д-р Ноеми Стоичкова

 

alexanrina_karadjova_amber

 

Littera et Lingua

Електронно списание
Редакция: Андрей Бояджиев, Ренета Божанкова, Добромир Григоров, Татяна Ангелова, Надежда Стоянова,Биляна Радева,Радостина Велева

Littera et Lingua публикува статии, кратки бележки, обзори на книги, описания на проекти, рецензии, информация от полето на хуманитаристиката и славистиката, които са от широк интерес за всички, които се занимават или интересуват от проблемите в тези области.

 

 

rech

 

сп. Българска реч
Списание за езикознание и езикова култура

Редакционна колегия: Василка Радева (главен редактор), Йорданка Холевич, Христо Холиолчев, Неда Павлова, Георги Колев (уредник)

 

 

phil forum copy

 

 

„Филологически форум” е списание, предназначено за студенти, докторанти и млади учени. Форматът на списанието е пряко ангажиран с разнообразието от инициативи и текстове, с които заявяват творческо присъствие студентите и докторантите. Предвидено е представянето на отделни защити на магистърски тези, както и публикуване на части от тях, на докторски работи, представяне на дейности и проекти със студентите бакалаври и магистри, рецензии на новоизлезли книги на преподаватели и студенти, интервюта с изявени български учени, както и с публични личности, завършили нашия факултет. Научните статии се публикуват след препоръка от двама хабилитирани преподаватели.

Редакционна колегия: гл. ас. д-р Венета Савова, гл. ас. д-р Аглая Маврова, гл. ас. д-р Надежда Стоянова, гл. ас. д-р Владислав Миланов, гл. ас. д-р  Мартин Стефанов.

Редактор: Елка Миленкова

Редакционният съвет се състои от български и чуждестранни учени.

 

 

 

cclСписание за сравнително литературознание и балканистика 

Colloquia Comparativa Litterarum

http://ejournal.uni-sofia.bg/index.php/Colloquia

 

 

 

 

Годишник на Факултета по славянски филологии

Редколегия: проф. Гергана Дачева, доц. Добромир Григоров, доц. Калин Михайлов, проф. Маргарет Димитрова (гл. редактор), доц. Маргарита Младенова, доц. Николай Папучиев, проф. Ростислав Станков

Редактор: Елка Миленкова

Секретар: Снежана Филчева

 

 

 
 
Администратор на сайта                      Дизайн: вариант на Beep от Red Evolution