Вие сте тук: Начало Прием
ПДФ Печат Е-мейл

su-20

 

ФАКУЛТЕТЪТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ ОРГАНИЗИРА

ПРОБЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА



18 март 2017 г., събота, от 9.00 до 13.00 ч. – 4 астрономически часа

Изпитът ще се проведе в 65 аудитория.

 

ТАКСА 30 лв., с ДДС

ТАКСАТА СЕ ПРЕВЕЖДА ПО ПОСОЧЕНАТА БАНКОВА СМЕТКА:

БНБ ЦУ

IBAN сметка BG 52 BNBG 96613100174301

BIC код BNBGBGSD

СУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – ФСФ за КСК – български език и литература

Моля, посочете трите имена на кандидата!

 

ЗАПИСВАНЕ – от 20.02. 2017 г. до 10.03.2017 г.

СЛЕД ПРЕВЕЖДАНЕ НА СУМАТА ВНОСНАТА БЕЛЕЖКА ДА СЕ ПРЕДСТАВИ В СТАЯ 230 В РЕКТОРАТА - 10-12 ч. и 14-16 ч.



ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА СЕ ОБАДИТЕ

НА ТЕЛ. 9308- 389; 987 10 68

 

 

Кандидатстудентски изпит по български език и литература

 
Администратор на сайта                      Дизайн: вариант на Beep от Red Evolution