Вие сте тук: Начало Прием
ПДФ Печат Е-мейл

uni 88

 

ФАКУЛТЕТЪТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ ОРГАНИЗИРА

 

ИНТЕНЗИВЕН КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КУРС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

От 22 април 2017 г. (събота)

от 10.00 до 13.30 ч. (първи блок), от 13.30 до 14.00 – обедна почивка, от 14.00 до 17.30 (втори блок) – по 8 академични часа на ден

Хорариум - 40 часа

 

Курсът се провежда от преподаватели от Факултета по славянски филологии.

В програмата на курса се включва провеждане и оценяване на пробен изпит по формата при желание от страна на курсистите.

 

ТАКСА 350 лв., с ДДС

ТАКСАТА СЕ ПРЕВЕЖДА ПО ПОСОЧЕНАТА БАНКОВА СМЕТКА:

БНБ ЦУ

IBAN сметка BG 52 BNBG 96613100174301

BIC код BNBGBGSD

СУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – ФСФ за КСК – български език и литература 

Моля, посочете трите имена на кандидата! 

 

ЗАПИСВАНЕ – от 27.03. 2017 г. до 12.04.2017 г.

СЛЕД ПРЕВЕЖДАНЕ НА СУМАТА ВНОСНАТА БЕЛЕЖКА ДА СЕ ПРЕДСТАВИ В СТАЯ 230 В РЕКТОРАТА- 10-12 ч. и 14-16 ч.

 

Курсът ще се провежда в сградата на Ректората на СУ "Св. Климент Охридски".

 

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА СЕ ОБАДИТЕ

НА ТЕЛ. 9308- 389; 987 10 68

 

 
Администратор на сайта                      Дизайн: вариант на Beep от Red Evolution