Вие сте тук: Начало Научни форуми
ПДФ Печат Е-мейл
Наука

 

Научни конференции

 

Snimka034

 

Научни форуми, организирани от Факултета по славянски филологии

 

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДНИ СЛАВИСТИЧНИ ЧЕТЕНИЯ НА ТЕМА "СТЕРЕОТИПЪТ В СЛАВЯНСКИТЕ ЕЗИЦИ, ЛИТЕРАТУРИ И КУЛТУРИ"

26-28 април 2018 г.

 

КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „ЛИТЕРАТУРА И ТЕХНИКА”

9-10 март 2018 г.

 

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СЛУЧАЙ 90 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПЕТЪР ИЛЧЕВ

27 ноември 2017 г.

 

ЛИНГВИСТИЧНИ ЧЕТЕНИЯ „ЕЗИК И ЕЗИКОЗНАНИЕ“ ПО СЛУЧАЙ 90 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПРОФ. МОСКО МОСКОВ

24 ноември 2017 г.

 

ТРАДИЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ "КЛИМЕНТОВИ ЧЕТЕНИЯ"

22 ноември 2017 г.

Програма

Резюмета на докладите

 

КОНФЕРЕНЦИЯ "ЛИТЕРАТУРА И ПАМЕТ"

9 ноември 2017 г.

 

НАЦИОНАЛНИ ЧЕТЕНИЯ ПО РУСКА ЛИТЕРАТУРА

20 октомври 2017 г.

 

ХІІІ МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СОЦИОЛИНГВИСТИКА НА ТЕМА: "ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ И ТЯХНОТО ОТРАЖЕНИЕ В ЕЗИКА"

19-20 октомври 2017 г.

Програма

 

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ОХРИДСКИЯТ АПОСТОЛ В БЪЛГАРСКАТА И СЛАВЯНСКАТА КНИЖОВНА ИСТОРИЯ"

20-21 септември 2017 г.

 

ТРАДИЦИОННИ КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ ЧЕТЕНИЯ

11 май 2017 г.

 

ТРАДИЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ФАКУЛТЕТА ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ "НАДМОЩИЕ И ПРИСПОСОБЯВАНЕ"

24-25 април 2017 г.

Програма

Общ модел

 

БЪЛГАРСКО-ПОЛСКИ НАУЧЕН ФОРУМ “ХРИСТИЯНСКОТО СВЕТОУСЕЩАНЕ В ПОЛСКАТА И В БЪЛГАРСКАТА ПОЕЗИЯ”

19 април 2017 г.

 

НАЦИОНАЛНА  КОНФЕРЕНЦИЯ „ГЛАСОВЕ НА ДИАБОЛИЗМА В БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА”

2-3 декември 2016 г.

 

КЛИМЕНТОВИ ЧЕТЕНИЯ ЗА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ 

28 ноември 2016 г.

Програма

 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „РУСИСТИКАТА ДНЕС – ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ”

23-25 ноември 2016 г.

Програма

 

ВТОРИ МЕЖДУНАРОДЕН ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФОРУМ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ

17-20 ноември 2016 г.

Програма

 

НАЦИОНАЛЕН НАУЧЕН ФОРУМ „П. П. СЛАВЕЙКОВ, Д-Р К. КРЪСТЕВ, СТ. МИХАЙЛОВСКИ. ЛИТЕРАТУРА И СОЦИАЛЕН ОПИТ”

3-4 ноември 2016 г.

ПРОГРАМА

 

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА КОНФЕРЕНЦИЯ "МИНАЛОТО НА БАЛКАНИТЕ: ПОДХОДИ И ВИЗУАЛИЗАЦИИ (XVIII – XIX ВЕК)"

24-25 октомври

 

ЛИНГВИСТИЧНИ ЧЕТЕНИЯ „ИСТОРИЯ НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО И ИСТОРИЧЕСКО ЕЗИКОЗНАНИЕ”

19 октомври 2016 г.

 

ЕДИНАДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ДРАГОМАНОВИ СТУДИИ”

14 октомври 2016 г.

 

КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ ЧЕТЕНИЯ

13-14 май

Програма

 

XVI МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БАЛКАНИСТИКА ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ

26 април 2016 г.

Програма

 

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА СЕСИЯ „МОРФОЛОГИЯ, СИНТАКСИС, ПРАГМАТИКА” В ЧЕСТ НА 75-ГОДИШНИНАТА НА ПРОФ. Д.Ф.Н. РУСЕЛИНА НИЦОЛОВА

21-23 април 2016 г.

Програма

 

ТРИНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДНИ СЛАВИСТИЧНИ ЧЕТЕНИЯ „МУЛТИКУЛТУРАЛИЗЪМ И МНОГОЕЗИЧИЕ”

21-23 април 2016 г.

Програма

 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЛИТЕРАТУРАТА И ЛИТЕРАТУРНАТА ИСТОРИЯ ОТВЪД ЮБИЛЕИТЕ“,

посветена на творчеството на Константин Константинов

11 декември 2015 г.

 

КЛИМЕНТОВИ ЧЕТЕНИЯ ЗА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ

23 ноември 2015 г.

Програма

 

ПАРАЧОВЕШКОТО: ГРАЦИЯ И ГРАВИТАЦИЯ

Двудневен форум в чест на проф. Миглена Николчина

11-12 ноември 2015 г.

 

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "20 ГОДИНИ BULGARICUM"

10-11 октомври 2015 г.

 

ДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДРАГОМАНОВИ СТУДИИ“

23 октомври 2015 г.

 

XI  МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС ПО БАЛКАНИСТИКА

31 август - 4 септември 2015 г.

 

ДВАНАДЕСЕТАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СОЦИОЛИНГВИСТИКА "ЕЗИКОВАТА СИТУАЦИЯ – СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ"

5-6 юни 2015 г.

Програма

 

КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ ЧЕТЕНИЯ

11-12 май 2015 г.

 

ТРЕТА СТУДЕНТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ "ЕЗИКОВЕДСКИ И ЛИТЕРАТУРОВЕДСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЛАДИТЕ СЛОВАКИСТИ И УКРАИНИСТИ"

28 април 2015 г.

 

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯТ ПРОЕКТ– КРИЗИ И ПЕРСПЕКТИВИ”

24-25 април 2015 г.

Програма

 

НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА ПО СЛУЧАЙ 20-ГОДИШНИНАТА НА СПИСАНИЕ "БЪЛГАРСКА РЕЧ"

19-20 март 2015 г.

 

 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "НАСЛЕДСТВОТО НА ЛИНГВИСТИКАТА В БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРНА ТЕОРИЯ"

 27-29 ноември 2014 г.

Програма

 

НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ В ПАМЕТ НА ЕЛЕНА И ДИМИТЪР МУТЕВИ 

21 ноември 2014 г.

Програма

 

МЕЖДУНАРОДЕН ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФОРУМ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ

13-16 ноември 2014 г.

Програма

 

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "КЛАСИКА И КАНОН В РУСКАТА ЛИТЕРАТУРА. ЮБИЛЕЯТ"

6-7 ноември 2014 г.

Програма

 

КЛИМЕНТОВИ ЧЕТЕНИЯ ЗА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ

15 ноември 2014 г.


ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ПОЛША И НИЕ", ПОСВЕТЕНА НА 60-АТА ГОДИШНИНА НА ПОЛОНИСТИКАТА В СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

4 юни 2014 г.

 

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ "БАЛКАНСКИТЕ ЕЗИЦИ, ЛИТЕРАТУРИ И КУЛТУРИ. ДИВЕРГЕНЦИЯ И КОНВЕРГЕНЦИЯ”

30-31 май 2014 г.

Програма / Program / Programme

 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ТРАДИЦИОННИ МОДЕЛИ И ИНОВАЦИИ В БЪЛГАРСКАТА РОДСТВЕНА СИСТЕМА”

30 май 2014 г.

 

Кирило-Методиевски четения

14 май 2014 г.

 

ДВАНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДНИ СЛАВИСТИЧНИ ЧЕТЕНИЯ

9-10 май 2014 г.

ПРОГРАМА

 

СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЕТЕНА НА 20-ТАТА ГОДИШНИНА НА СПЕЦИАЛНОСТ БАЛКАНИСТИКА

Student Scientific Conference dedicated to the 20th Anniversary of the Speciality Balkan Studies

Program

26 април 2014 г.

 

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЕТЕНА НА 200-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ТАРАС ШЕВЧЕНКО

19-20 март 2014 г.

 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ПРОСВЕТИТЕЛСТВО СРЕЩУ ИДЕОЛОГЕМА (ЦВЕТАН СТОЯНОВ, АТАНАС НАТЕВ, ДИМИТЪР АВРАМОВ)”

Програма

28-30 ноември 2013 г.

 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ НА РУСКО-БЪЛГАРСКАТА ТЕРМИНОЛОГИЧНА ЛЕКСИКОГРАФИЯ“

26 октомври 2013 г.

 

ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ, ПОСВЕТЕНИ НА 80-ГОДИШНИНАТА НА ПРОФ. РУМЯНА ПАВЛОВА

20 юни 2013 г.

 

КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ ЧЕТЕНИЯ

10 май 2013 г.

 

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ПРОБЛЕМИ И ПОДХОДИ В ИЗСЛЕДВАНЕТО НА СТАНИСЛАВОВИЯ ЧЕТИ-МИНЕЙ"

21 май 2013 г.

 

ГОДИШНА ФАКУЛТЕТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА "ЕЗИЦИ НА ПАМЕТТА В ЛИТЕРАТУРНИЯ ТЕКСТ"

26-27 април 2013 г.

ПРОГРАМА

 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „ИЗПЛЪЗВАЩИЯТ СЕ ПРЕДМЕТ НА ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕТО. НЕВИДИМАТА ШКОЛА: МИРОСЛАВ ЯНАКИЕВ, НИКОЛА ГЕОРГИЕВ, РАДОСВЕТ КОЛАРОВ”

28-30 ноември 2012 г.

 

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "КЛАСИКА И КАНОН В РУСКАТА ЛИТЕРАТУРА. ЧУЖДИЯТ ПОГЛЕД"

9-10 ноември 2012 г.


МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "СВЕТЦИ И СВЕТИ МЕСТА НА БАЛКАНИТЕ"

14-16 юни 2012 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Администратор на сайта                      Дизайн: вариант на Beep от Red Evolution