Вие сте тук: Начало Научни форуми
ПДФ Печат Е-мейл

 

Международно социолингвистическо дружество – София

International Sociolinguistic Society in Sofia – INSOLISO

 

 

aula prof

  

 

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.                                     

тел.: 00359 2 9308368

 

Софийски университет

„Св. Климент Охридски“

Факултет по славянски филологии

 

бул. „Цар Освободител“ 15 

София 1504

 

                                   

 

П О К А Н А

 

Уважаеми колеги,

Ръководството на Международното социолингвистическо дружество има честта да Ви покани за участие в Дванадесетата конференция по социолингвистика, посветена на 75-годишнината на академик Михаил Виденов,на тема:

 

ЕЗИКОВАТА СИТУАЦИЯ – СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ

 

Дата на провеждане: 5 и 6 юни 2015 г. (петък и събота).

Място на провеждане: Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

 

Допълнително ще Ви съобщим подробности за началния час на откриването и за реда на изнасяне на докладите.

Искрено бихме се радвали на Вашето участие и ще бъдем признателни, ако разпространите поканата сред своите колеги от страната и чужбина, интересуващи се от темата на конференцията.

 

Условия:

  1. Международното социолингвистическо дружество – София (МСД) не поема финансови ангажименти по пътуването и пребиваването на участниците. По този въпрос те следва да се обърнат към администрацията на съответната организация, в която работят.
  2. Участниците ще бъдат регистрирани непосредствено преди откриването, когато ще получат окончателната програма и другите делови материали.
  3. Таксата е в размер на 50 лева за участници, които не са членове на Международното социолингвистическо дружество, 30 лв. за членове на Дружеството и 20 лв. за студенти, редовни докторанти и пенсионери.
  4. Организационният комитет на конференцията предвижда представянето на докладите да бъде по 15 минути, а печатният вариант да не е повече от 8 стандартни страници (общо 14 400 знака). Няма да бъдат приемани доклади, надхвърлящи посочения обем. Не се допускат и доклади извън обявената тема.
  5. Предвижда се докладите да бъдат публикувани в поредицата „Проблеми на социолингвистиката”, ХII том, посветен на 75-годишнината на акад. Михаил Виденов.
  6. По време на конференцията ще бъде проведено и организационно (отчетно-изборно) събрание на членовете на МСД, когато ще може да се заплати членският внос за 2014 г. и за предходни години.
  7. Срок за изпращане на заявките – 1 април 2015 г., на адрес Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. или до Организационния комитет на посочения горе адрес.
  8. Работни езици на конференцията: български, английски и всички славянски езици.

 

 

За допълнителна информация се обръщайте към Организационния комитет на адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. или нател. 00359 2 9308368.

 

Доц. д.ф.н. Ангел Ангелов – председател

Доц. д-р Красимира Алексова

Доц. д-р Павлина Кънчева

Доц. д-р Катя Исса

Доц. д-р Данка Апостолова

Доц. д-р Красимир Стоянов

 

 

                            От Организационния комитет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Администратор на сайта                      Дизайн: вариант на Beep от Red Evolution