Вие сте тук: Начало Научни форуми
ПДФ Печат Е-мейл

sociolinguistics

 

Международно социолингвистическо дружество – София

International Sociolinguistic Society in Sofia – INSOLISO

 

 

  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

тел.: 00359 2 9308368 

        

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Факултет по славянски филологии

бул. „Цар Освободител“ 15

София 1504

 

 

П О К А Н А

 

Уважаеми колеги,

 

Ръководството на Международното социолингвистическо дружество – София има удоволствието да Ви покани за участие в ХІІІ международна конференция по социолингвистика на тема:

 

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ И ТЯХНОТО ОТРАЖЕНИЕ В ЕЗИКА

 

Тематични направления:

  1. Миграционните процеси и езиковите ситуации
  2. Националната и езиковата идентичност в съвременния свят
  3. Културните дискурси и езиковата вариантност
  4. Дигиталното общество и езиковите практики
  5. Политически ситуации и езикови политики
  6. Езиковите маркери в динамична среда – нормативност и вариантност
  7. Обществено мнение и езикови нагласи

 

Време на провеждане: 19 и 20 октомври 2017 г.

Място на провеждане: Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Таксата е в размер на 50 лева за участници, които не са членове на Международното социолингвистическо дружество, 30 лв. за членове на Дружеството и 20 лв. за студенти, редовни докторанти и пенсионери.

Разходите по пътуването и пребиваването на участниците са за сметка на изпращащата институция.

Представяне на докладите по време на конференцията – 15 минути.

Обем на докладите за отпечатване в сборника – 8 стандартни страници (общо 14 400 знака).

Няма да бъдат приемани доклади, надхвърлящи посочения обем. Не се допускат и доклади извън обявената тема.

Докладите ще бъдат публикувани в поредицата „Проблеми на социолингвистиката“, ХIIІ том.

По време на конференцията ще бъде проведено и организационно (отчетно-изборно) събрание на Международното социолингвистическо дружество – София.

 

   Срок за изпращане на заявките – 15 май 2017 г.,на адрес Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. или до Организационния комитет на посочения горе адрес.

Срок за отговор на заявките – 30 май 2017 г.

Работни езици на конференцията: български, английски и всички славянски езици.

За допълнителна информация се обръщайте към Организационния комитет на адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

    Заявка за участие

 

Организационен комитет

Почетен председател – акад. Михаил Виденов

Председател – проф. д.ф.н. Ангел Ангелов

Членове:

Проф. д.ф.н. Петър Сотиров

Проф. д.ф.н. Елена Каневска-Николова

Доц. д-р Красимира Алексова

Доц. д-р Павлина Кънчева

Доц. д-р Катя Исса

Доц. д-р Красимир Стоянов

Гл.ас. д-р Данка Апостолова

Гл.ас. д-р Борислав Борисов

 

 

en png

 

 

 

 

 

 
Администратор на сайта                      Дизайн: вариант на Beep от Red Evolution