Вие сте тук: Начало Свободноизбираеми курсове
ПДФ Печат Е-мейл

st 

 

Свободноизбираеми дисциплини

зимен семестър 2017/18 г.

(редовно обучение)

 

 

 Свободноизбираеми дисциплини за учебната 2017/18 г. - втори етап

 

Уважаеми студенти, записването за СИД през зимния семестър на учебната 2017/18 г. година става през системата СУСИhttps://susi.uni-sofia.bg.  Първият етап на записването започва на 25.09.2017 и приключва на 09.10.2017 г. Студентите задават статус „Записана” на дисциплината, която желаят да посещават, а поне още една дисциплина посочват със статус „Резервна”, в случай че желаната от тях дисциплина не събере нужния брой студенти.

 

Учебният план за студентите от I курс не предвижда кредити от СИД, така че те могат да посещават избрани от тях дисциплини, но няма да се записват в системата.

 

 

1

Библейски сюжети в литературата и киното

проф. дфн Искра Христова-Шомова

Катедра по кирилометодиевистика

БФ

2

Дискурс и дискурсна компетентност

проф. д-р

А. Петров

Катедра по методика

БФ

3

Образование и мултикултурализъм

проф. д-р Вл. Атанасов

Катедра по методика

БФ

4

Четенето като проблем на литературното образование в съвременния социокултурен контекст

гл. ас. д-р

Л. Берковска

Катедра по методика

БФ

5

Играта като метод в обучението по руски език

доц. д-р Илка Бирова

Катедра по руски език

РФ

6

Съвременният политически дискурс и проблемите на превода

доц. д-р Силвия Петкова

Катедра по руски език

РФ

7

Възрожденски трансгресии

гл. ас. д-р Сирма Данова

Катедра по българска литература

БФ

8

Антропология на съвременността

доц. д-р Веселка Тончева

Катедра по българска литература

БФ

9

Пенчо Славейков и Италия: история и памет

доц. д-р Емил Димитров

Катедра по българска литература

БФ

10

Женските персонажи в българската възрожденска белетристика

д-р Марияна Кирова

Катедра по българска литература

БФ

11

Библейски теми и мотиви в преводите на англоезична проза

д-р Мария Пилева

Катедра по българска литература

БФ

12

История на славянската писменост до ХIII век

проф.д-р Андрей Бояджиев

Катедра по кирилометодиевистика

БФ

13

Славянската книга на Балканите - Балканистика

доц. д-р Петко Петков

Катедра по кирилометодиевистика

Балканистика

14

Балканите вчера и днес

проф. Рая Заимова

Катедра по общо езикознание

Балканистика

15

Ранносредновековната мобилност и християнското поклонничество като културен феномен

доц. д-р Румен Бояджиев

Катедра по общо езикознание

Балканистика

16

Приложна лингвистика (работа с електронни езикови ресурси)

Доц. Красимира Петрова

Катедра руски език

РФ

 

 

 

 

 

 

 
Администратор на сайта                      Дизайн: вариант на Beep от Red Evolution