Вие сте тук: Начало Свободноизбираеми дисциплини за летния семестър - задочно обучение
ПДФ Печат Е-мейл

l st

 

СВОБОДНОИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ЗА БФ ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ – ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2017/18

През летния семестър на учебната 2017/2018 г. се предлагат следните СИД:

 

СИД

Преподавател

1

Типологични, семантични, формални и прагматични аспекти на описанието на съвременния български език

проф. д-р Й. Тишева, проф. д-р П. Осенова, проф. д-р Кр. Алексова, доц. д-р М. Джонова

2

Християнските празници

проф. дфн Искра Христова-Шомова

3

Образование, миграции, култури

проф.д-р Владимир Атанасов

4

Да четем агиографията: наративни модели и интерпретативни подходи

доц. д-р Диана Атанасова

5

Българи и източни славяни през Средновековието и Възраждането – културни взаимодействия

доц. д-р Илиана Чекова

6

Идеите на Средновековието: Народът Божи и Човекът Божи

гл.ас.д-р Венета Савова

7

Модернизъм и време. Българска литература от 20-те и 30-те години на ХХ в.

гл.ас. д-р Надежда Стоянова

8

Дигитален хуманизъм и литературно образование

гл. ас. д-р Наталия Христова

9

Мит и фолклор

гл. ас. д-р Мария Илчевска

 

Молби за СИД се подават в отдел „Студенти” /каб. 215/ до 29.01.2018 г.

Студентите могат да избират от всички обявени СИД.

 

Зимна изпитна сесия 2018 - задочно обучение

Разписание на часовете за летния семестър на уч. 2017/18 г.

 

 
Администратор на сайта                      Дизайн: вариант на Beep от Red Evolution