Вие сте тук: Начало Свободноизбираеми дисциплини за летния семестър - задочно обучение
ПДФ Печат Е-мейл

 

lib

 

ДАТИ ЗА ИЗПИТНАТА СЕСИЯ

на студентите от специалност Българска филология, задочно обучение,

м. ноември – декември 2017 г.

 

 

Свободноизбираеми дисциплини

 

Руски език – 4.11.2017, 10 ч., каб. 126

Сръбски език25.11.2017, 10 ч., каб. 158

 

Етикет и протокол – 14.11.2017, 10 ч., каб. 143

Дидактически процедури за оценяване в обучението по български език – 18.11.2017, 11 ч., каб. 126А

Съвременни концепции за литературно образование в средното училище. Културологичен и компетентностен подход – 22.11.2017, 10 ч., каб. 126А

 

Задължителни дисциплини

 

1 курс

Увод в литературната теория - гл. ас. д-р М.Байтошева, 26.11.2017, 10 ч., каб. 143

Увод в общото езикознание - доц. д-р Д. Младенова, 2.12. 2017, 9 ч., каб. 151 А

Културна антропология на българите. Български фолклор - гл. ас. д-р М. Илчевска, 18.11. 2017, 14 ч., 160 ауд.

Езикова култура - доц. д-р В. Миланов, 11.11. 2017, 9 ч.

 

2 курс

Старобългарски език - проф. д-р А. Бояджиев, 4.11.2017., 9 ч., каб. 144

Руска класическа литература - гл.ас. д-р Р. Парашкевова, 25.11. 2017, 10.30 ч., каб. 129

Старобългарска литература – доц. д-р М. Йонова, 18.10.2017, 11:00 ч. , каб. 144

 

3 курс

Диалектология - проф. д-р Вл. Жобов, 25.11.2017, 10 ч., каб. 143

Сравнителна граматика на славянските езици - доц. д-р В. Гешев, 11.11.2017, 10 ч., каб. 154

Възрожденска литература - гл.ас. д-р Н. Александрова, 4.11.2017, 10 ч., каб. 138

 

 

4 курс

Славянски литератури - гл.ас. д-р Е. Христова, 2.12. 2017, 10 ч., каб. 156

Педагогика - гл.ас. д-р Г. Георгиева, 19.11. 2017, 14 ч., каб. 159

Лексикология – проф. дфн А. Ангелов, 11.11.2017, 11 ч., каб. 142

 

5 курс

История на българския език - проф. д-р М. Димитрова, 4.11. 2017, 9 ч., каб. 144

Методика на обучението по литература /МОЛ/ - проф. дпн А. Дамянова, 2.12., 2017, 10 ч., каб. 247 А

 

 

Справочник за студентите БФ, задочно обучение

 

 

 
Администратор на сайта                      Дизайн: вариант на Beep от Red Evolution