Вие сте тук: Начало Студенти
ПДФ Печат Е-мейл

 

auditorija

 

 

задочно обучение                            магистранти                                 факултетен студентски съвет

 

Разписание на часовете за зимния семестър на уч. 2017/2018 г. - студенти редовно обучение

 

Свикване на Общото събрание на Факултета по славянски филологии - 7 ноември 2017 г.

 

Свободноизбираеми дисциплини за уч. 2017/2018 г. - редовно обучение

 

Свободноизбираеми дисциплини за учебната 2017/18 г. - втори етап

 

Дати за държавни изпити - есенна сесия

 

Занятията по СИД - славянски езици, ще започнат от 9.10.2017 г. (I курс, Българска филология)

ЧЕШКИ ЕЗИК - в понеделник от 8.30 до 10.00 ч. в 136 аудитория

ПОЛСКИ ЕЗИК - във вторник от 18.00 до 19.30 ч. в 149 аудитория

СРЪБСКИ ЕЗИК - в петък от 15.00 ч. до 16.30 ч. в 159 аудитория

 

Покана за участие в традиционната конференция за млади изследователи "Климентови четения"

 

Международна интердисциплинарна конференция за студенти и докторанти "България в Европейския съюз: традиции и перспективи"

 

Студентска мобилност в Крагуевац и Украйна

 

Библиотека "Филологии"

 

 

Национална награда за студентско творчество „Петър Увалиев“

 

Словенски език за всички студенти от СУ

 

 

Петнадесета студентска научна експедиция „По следите на българските възрожденци“

 

Наградени студенти от специалност Балканистика

 

Наградени студенти от Факултета по славянски филологии

 

 

Решение на ФС на ФСлФ относно реда за придобиване на ОКС Магистър

 

Студентски съвет на СУ "Св. Климент Охридски"

 

Списание "Филологически форум"

 

 

Правила за организиране и провеждане на защити на дипломни работи за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” (за специалност СФ)

(по тези правила ще се защитават дипломни работи от лятото на 2016 г.)

 

 

Портал за електронно обучение по български език2013students

 

Сайт за румънска литература

 

Дванадесета научна експедиция на студенти от Софийския университет

 

 

За работа в системата СУСИ използвайте браузъра Internet Explorer

 

 

Програми за държавен изпит - БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ, БАЛКАНИСТИКА и РУСКА ФИЛОЛОГИЯ

 

 

 

 

student-on-laptop

 

 

 

 
 
Администратор на сайта                      Дизайн: вариант на Beep от Red Evolution