Вие сте тук: Начало Студенти
ПДФ Печат Е-мейл

 

auditorija

 

 

задочно обучение                            магистранти                                 факултетен студентски съвет

 

 

Откриване на новата академична учебна година - 2017/2018

 

Прием в магистърските програми на ФСлФ за учебната 2017/2018 г. (1-во класиране)

 

Разписание на часовете за зимния семестър на уч. 2017/2018 г. - студенти редовно обучение

 

Извънреден конкурс за селекция на студенти и докторанти по програма “Еразъм+” за летния семестър на уч. 2017/2018 г.

 

Студентска мобилност в Крагуевац и Украйна

 

Плащане на семестриалните такси за уч. 2017/2018 г. чрез системата СУСИ

 

Дати за държавни изпити - есенна сесия

 

 

Национална награда за студентско творчество „Петър Увалиев“

 

График за провеждане на изпитите от септемврийската сесия на уч. 2016/2017 г. - редовно обучение

 

Интензивен подготвителен курс по руски език за студентите от I курс, приети с изпит по български и чужд език (без руски)

 

 

Словенски език за всички студенти от СУ

 

Петнадесета студентска научна експедиция „По следите на българските възрожденци“

 

Наградени студенти от специалност Балканистика

Наградени студенти от Факултета по славянски филологии

 

Резултати от конкурса за селекция на студенти и докторанти по програма Еразъм+ за учебната  2017/2018 година

 

 

Решение на ФС на ФСлФ относно реда за придобиване на ОКС Магистър

 

Свободноизбираеми дисциплини за летния семестър на уч. 2016/2017 г. - редовно обучение

 

 

Студентски съвет на СУ "Св. Климент Охридски"

 

Списание "Филологически форум"

 

 

Правила за организиране и провеждане на защити на дипломни работи за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” (за специалност СФ)

(по тези правила ще се защитават дипломни работи от лятото на 2016 г.)

 

 

Портал за електронно обучение по български език2013students

 

Сайт за румънска литература

 

Дванадесета научна експедиция на студенти от Софийския университет

 

 

Анкета за качеството на образованието

 

Библиотека "Филологии"

 

 

За работа в системата СУСИ използвайте браузъра Internet Explorer

 

 

Програми за държавен изпит - БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ, БАЛКАНИСТИКА и РУСКА ФИЛОЛОГИЯ

 

 

 

 

student-on-laptop

 

 

 

 
 
Администратор на сайта                      Дизайн: вариант на Beep от Red Evolution