Вие сте тук: Начало Студенти
Магистри ПДФ Печат Е-мейл

 

 

sudents11

 

 

Защити на магистърски тези

 

Разписание на часовете за летния семестър на уч. 2016/17 г. - МП "Старобългаристика"

 

Разписание на часовете за летния семестър на уч. 2016/17 - МП "Литературата - творческо писане"

 

Разписание на часовете за летния семестър на уч. 2016/2017 г. - МП "Интерпретативна антропология" 

 

Разписание на часовете за летния семестър на уч. 2016/2017 г. - МП "Преводач-редактор"

 

Разписание на часовете за летния семестър на уч. 2016/2017  г. - МП "Лингвистика - езикова система и речеви практики"

 

 

Курсове за магистри-неспециалисти - зимен семестър на уч. 2016/2017 година

 

 

 

Правила за организиране и провеждане на защити на дипломни работи за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” (за специалност Славянска филология)

(по тези правила ще се защитават дипломни работи от лятото на 2016 г.)

 

 

 

 
Администратор на сайта                      Дизайн: вариант на Beep от Red Evolution