Вие сте тук: Начало Студенти
ПДФ Печат Е-мейл

 

st-exams 

 

ГРАФИК

за провеждане на изпитите от ЛЯТНАТА СЕСИЯ 2017 г. -

редовно обучение

 

 

Катедра по български език

 

зала

дата

часове от….до

изпит

143

20 юни-2 гр.

21 юни-1 и 3 гр.

22 юни-4 гр.

7 юли-5 и 6 гр.

10.00 ч.

Фонетика и фонология

БФ – 1 курс

проф. Жобов

137

19 юни - писмен

16.00 ч.

СБЕ Морфология

БФ – 2 курс

доц. Джонова, проф. Алексова

139 и 142

28 юни-2 и 3 гр.

30 юни-1 гр.

1 юли- 4 и 6 гр.

3 юли-5 гр.

9.30 ч.

СБЕ Морфология

БФ – 2 курс

проф. Алексова, доц. Джонова

147

14 юни-1 и 2 гр.

15 юни-3 и 4 гр.

16 юни-5 и 6 гр.

10.00 ч.

СБЕ Синтаксис

БФ – 3 курс

проф. Влахова

доц. Атанасов

139 и 140

14 юни-1 и 2 гр.

15 юни-3 и 4 гр.

16 юни-5 и 6 гр.

10.00 ч.

Стилистика

БФ - 4 курс

доц. Замбова

147

13 юни

10.00 ч.

СБЕ-2 част /морфология и синтаксис/

Слав. фил. – 3 курс

проф. Влахова

доц. Атанасов

 

 

Катедра по българска литература

 

 

зала

дата

часове от….до

изпит

Каб. 138

19.06.

9 ч.

Гл. ас. Н. Стоичкова

     

Нова бълг. лит-ра

     

Руска филология

 

Зала 148

20.06.

Писмен 9 ч

Доц. К. Станева

Каб. 141

21, 22, 23.06

Устен – 9 ч.

Възрожденска лит.

     

Българска филология

Славянска филология

 

Каб. 146

23.06.

9 ч.

Доц. Иван Иванов

     

Съвременна бълг. лит.

     

Българска филология

 

Зала 148

30.06.

Писмен – 9-13 ч.

Проф. М. Кирова

Каб. 145

5.07 и 6.07.

Устен – 9 ч.

Бълг. лит. след Осв.

     

Българска филология

 

Каб. 138 30.06. Устен - 13 ч.

Изпит по Българска литература след Освобождението -

за студенти от предишни курсове (БФ)

 

Каб. 145

23.06

10 ч.

Проф. Н. Чернокожев

     

Възр. литература

     

Балканистика

 

Каб. 146

14.06, 15.06.

9 ч.

Доц. Н. Папучиев

     

Култ. антропология

     

Българска филология

       

Каб. 146

16.06

9 ч.

Фолклор

     

Славянска филология

 

Катедра по кирилометодиевистика

 

 

Зала

Дата

Часове

Дисциплина

136

19.06.

9.00 – 11.00 ч.

Старобългарски език, РФ

проф. дфн Т. Славова

 

 

Катедра по славянско езикознание

 

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ

ОТ.......ДО.......

ИЗПИТ

/учебна дисциплина/

109 к.

12.06.2017

9.00 ч.

Практически сръбски и хърватски език – първи курс – доц. гл. ас. д-р М. Стефанов

109 к.

14.06.2017

9.00 – писмен

14.00 - устен

Практически сръбски и хърватски език – втори курс гл. ас. д-р Р. Стефчева и гл. ас. д-р М. Стефанов

159 к.

14.06.2017

15.06.2017

9.00 ч - писмен

10.00 ч. -устен

Практически сръбски и хърватски език – трети курс гл. ас. Т. Дункова и лектори Б. Васич и М. Дошен

159 к.

20.06.2017

21.06.2017

9.00 ч. писмен

10.00 ч. устен

Практически сръбски и хърватски език – четвърти курс гл.ас. Т. Дункова и лектори Б. Васич и М.Дошен

149 к.

20.06.2017

23.062017

10.00 - писмен

10.00 ч. - устен

Практически полски език –първи курс –хон. пр. Л. Шверчек , В. Делева

149 к.

14.06.2017

16.06.2017

10.00 - писмен

10.00 ч. - устен

Практически полски език – втори курс –гл. ас. д-р М. Виларова , гл. ас.д-р Ж.Станчева и лектор Ж.Павлович

149

19.06.2017

23.06.2017

10.00 -писмен

устен

Практически полски език –трети курс - гл. ас. д-р В.Делева и гл.ас.д-р Ж.Станчева

149

16.06.2017

21.06.2017

Писмен-10.00ч.

Устен -10.00 ч.

Практически полски език – четвърти курс – доц. д-р Д.Денчева, лектор Ж.Павлович

160 Б

21.06. 2017.

22.06.2017

9.00 ч. – писмен

9.00 ч. устен

Практически чешки език – първи курс – гл. ас. д-р С. Стойчев и лектор Е. Коваржова

160 Б

15.06.2017

99.00 ч. -. писменн9=9990

Практически чешки език – втори курс – доц.д-р Ц. Аврамова, лектор Е. Коваржова

160 Б

23.06.2017

26.06.2017

10.00 ч. писмен

10.00 - устен

Практически чешки език –трети курс – гл. ас. д-р Е.Македонска, Е. Коваржова

Зала над паричния салон

6.07.2017

9.30 ч. писмен

устен

Практически украински – първи курс – доц. д-р А.Стаменова, гл.ас.д-р Р.Камберова, лектор О. Сорока,

Зала над паричен салон

5.07.2017

14.00 ч. - писмен и устен

14.00ч. – писмен и устен

Практически украински – втори курс – гл.ас.д-р В. Колев,лектор О. Сорока и

хон. пр. В. Драгулева

Зала над паричен салон

22.06.2017

10.00 ч. - писмен и устен

Практически украински – трети курс – гл. ас. д-р Р. Камберова, хон. пр. В. Драгулева

Зала над паричен салон

16.06.2017

10.00 ч. писмен и устен

Практически украински – четвърти курс –гл.ас.д-р д-р Р. Камберова, лектор О. Сорока,

17 бл. Ст. Град словакистичен кабинет

13.06.2017

8.00 ч.

Практически словашки език първи курс - гл. ас.д-р Д. Иванова, лектор Й.Павлович

17 бл. Ст. Град словакистичен кабинет

13.06.2017

8.00 ч.

Практически словашки език първи курс - гл. ас.д-р Д. Иванова, лектор Й.Павлович

17 бл. Ст град 14.06.2017 9.00 ч. Практически словашки език втори курс – гл. Ас. д-р Д. Иванова, д-р П. Николова и лектор Й. Павлович

1 блок 439 каб.

 

10. 00 ч.

Съвременен славянски език – украинска морфология втори курс – гл. ас. д-р П. Мартинова

149 к.

29.06.2017

10.00ч

Съвременен славянски език – полска морфология втори курс – проф. дфн И. Гугуланова

109 к.

16.06.2017

10.00 ч.

Съвременен славянски език сръбска и хърватска морфол. д-р В. Седефчева - втори курс

160 Б

23.06.2017

9.00 ч

Съвременен славянски език чешка морфол. – втори курс гл. ас. д-р С. Стойчев

Зала над паричния салон

14.06.2017

10. 00 ч.

Съвременен славянски език – украински синтаксис трети курс – гл.ас. д-р П.,Мартинова

149 каб..

26.06.2017

15. 00 ч.

Съвременен славянски език – полски синтаксис – трети курс гл. ас. д-р Ж. Станчева.

109 к.

23.06.2017

9. 00 ч.

Съвременен славянски език –,сръбски и хърватски синтаксис – трети курс – гл. ас. д-р Р. Стефчева и ас. д-р М. Стефанов

160 Б

16.06.2017

9.00ч.

Съвременен славянски език – синтаксис и семантика на чешкия език - трети курс доц. Д-р Ц. Аврамова

154 к.

12. 06. 2017

9. 00 ч.

Сравнителна граматика на славянските езици втори курс, пета група, БФ, доц. д-р В. Гешев

154 к.

13. 06. 2017

9. 00 ч.

Сравнителна граматика на славянските езици – втори курс БФ, втора група- доц. д-р В. Гешев

154 к.

14. 06. 2017

9. 00 ч.

Сравнителна граматика на славянските езици – втори курс БФ, първа група доц. д-р В. Гешев

154 к.

15 06. 2017

9. 00 ч.

Сравнителна граматика на славянските езици – втори курс БФ – трета група - доц. д-р В. Гешев

154 к.

16.06 2017

9. 00 ч.

Сравнителна граматика на славянските езици – втори курс БФ –четвърта група доц. д-р В. Гешев

154 к.

19 06. 2017

9. 00 ч.

Сравнителна граматика на славянските езици – втори курс –БФ – шеста група -доц. д-р В. Гешев

109 к.

12.06.2017

9. 00 ч.

Прагматика на сръбски и хърватски език – пети курс гл.ас. д-р Р. Стефчева

154 к.

12.06.2017

14.00 ч.

Прагматика на чешкия език – пети курс – доц. д-р М. Младенова

Зала над паричен салон

13.06.2017

11.00 ч.

Прагматика на украинския език - гл.ас. д-р Р.Камберова – пети курс

 

Останалите изпити на студентите от специалност Славянска филология ще се проведат според уговорените с преподавателите дати.

 

Катедра по славянски литератури

 

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ

ИЗПИТ

/учебна дисциплина/

156 к

03.07.2017

10.00 ч.

Славянски партроцентризъм – проф. П. Карагьозов

156

03.07.2017

10.00 ч.

История на полската литература втора част –проф. дфн П.Карагьозов – трети курс ПФ

156 к.

03.07.2016

10.00 ч.

История на полската литература четвърта част –проф. дфн П.Карагьозов - четвърти курс ПФ

156 к.

03.07.2017

10.00 ч.

История на славянските литератури – втори курс СФ–проф. дфн П. Карагьозов, гл. ас. д-р Е.Дараданова

156 к.

06.07.2017

 10.00 ч.

 

История на чешката литература – втора част – доц. д-р А. Бурова, ас. Т. Бончева – трети курс СФ - бохемистика

 

156 к.

7.07.2017

10.00 ч.

История на чешката литература – част четвърта- доц.д-р Д. Григоров, ас. Т.Бончева - четвърти курс чешка филология

156 к.

6.07.2017

11.00 ч.

История на словашката литература – част втора- доц.д-р Д. Григоров, ас. Т.Бончева - трети курс, словашка филология

156 к..

26.06.2017

10.00 ч.

История на словашката литература –четвърта част –гл.ас.д-р С. Димитрова – четвърти курс - словашка филология

156к.

22.06.2017

11.00 ч.

История на сръбската и хърватскатта литература – втора част – гл.ас.д-р Е.Дараданова, гл.ас.д-р В. Седефчева – трети курс

156 к.

30.06.2017

10.00 ч.

История на сръбската и хърватската литература четвърта част – доц. д-р Ина Христова, гл. ас. д-р Елена Дараданова – четвърти курс СФ

156 к.

21.06.2017

10.00 ч.

Южнославянските литератури в балканския културен кръг –доц. д-р И. Христова, гл. ас. д-р Е.Дараданова – специалност Балканистика пети курс

156 к.

27.06.2017

10.00 ч.

Славянски литератури трети курс БФ -трета и пета група - доц. д-р А. Бурова

156 к.

28.06.2017

10.00 ч.

Славянски литератури БФ трети курс – първа и втора група – доц. Д-р А. Бурова

156 к.

26.06.2017

10.00 ч.

Славянски литератури – трети курс БФ – доц. Д-р А. Бурова – четвърта и шеста група

Зала над паричен салон

28.06.2017

10.00 ч.

История на украинската литратура част втора – трети курс УФ – доц. д-р Л. Терзийска и гл.ас.д-р В. Колев

Зала над паричен салон

5.07.2017

10.00 ч.

История на украинската литература – четвърта част – четвърти курс УФ – доц. д-р Л. Терзийска , гл. ас. д-р В. Колев

 

 

Катедра по методика

 

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ

ИЗПИТ, ЗАНЯТИЕ

/учебна дисциплина/

148

19.06.2017 г.

10 – 13 ч.

Изпит по методика на обучението по литература /за БФ/

247А

7.07.2017 г.

10 ч.

Изпит по методика на обучението по руски език

126А

12.06.2017 г.

11 ч.

Изпит по методика на обучението по български език /за СлФ/

126А

12.06.2017 г.

15 ч.

Изпит по методика на обучението по литература /за СлФ/

 

 

Катедра по общо, индоевропейско и балканско езикознание

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

ИЗПИТ

10.06.2017 г.

9.30 ч.

151

БАЛКАНИСТИКА III курс

новогръцки език - Надя Генова

14.06.2017

9.30 ч.

134

БАЛКАНИСТИКААнтична история

Гл.ас. д-р Лили Грозданова

16.06.2017

10 ч.

134

БАЛКАНИСТИКАИстория на Византия

Доц. дин Румен Бояджиев

16.06.2017

10 ч.

151а

БАЛКАНИСТИКААреална лингвистика – доц. д-р Дарина Младенова

19.06.2017

10 ч.

151а

СФ /словашка гр./ - УВОД В ОБЩОТО ЕЗИКОЗНАНИЕ –

доц. д-р Дарина Младенова

23.06.2017

11 ч.

134

БАЛКАНИСТИКА ПБЕ

гл.ас. д-р Албена Мирчева

26.06.2017

10.30 ч.

134

БФ -УВОД В ОБЩОТО ЕЗИКОЗНАНИЕ – III гр.

гл.ас. д-р Албена Мирчева

27.06.2017

10.30 ч.

134

БФ -УВОД В ОБЩОТО ЕЗИКОЗНАНИЕ – V гр.

гл.ас. д-р Албена Мирчева

28.06.2017

10.30 ч.

134

БФ -УВОД В ОБЩОТО ЕЗИКОЗНАНИЕ – II гр.

гл.ас. д-р Албена Мирчева

29.06.2017

10 ч.

151a

СФ /чешка гр./ - УВОД В ОБЩОТО ЕЗИКОЗНАНИЕ – доц. д-р Дарина Младенова

30.06.2017

10.30 ч.

134

БФ -УВОД В ОБЩОТО ЕЗИКОЗНАНИЕ – IV гр.

гл.ас. д-р Албена Мирчева

03.07.2017

10.30 ч.

134

БФ -УВОД В ОБЩОТО ЕЗИКОЗНАНИЕ – I гр.

гл.ас. д-р Албена Мирчева

10.07.2017

10 ч.

134

Балканистика - Сравнително балканско литературознание - Проф. дфн Румяна Станчева

 

Катедра по теория на литературата

 

Дата

Час

Дисциплина

Специалност

Преподавател

Каб.

19., 20. 06. 2017

9 - 14

Теория на литературата

Книгоиздаване

доц. д-р Ирен Александрова

155

13.06.2017

10 ч.

Антична и средновековна литература

Българска филология

Гл.ас. К. Спасова

152

13.06.2017

9 ч.

Задочно обучение

доц. К. Михайлов

157

16.06.2017

10-14

„Книгата и филмът е западния литературен канон”

МП Литература, кино и визуална култура

доц. Д-р О. Ковачев

155

20.06.2017

9 ч.

Западноевропейска литература

Португалска филология

доц. д-р Калин Михайлов

152

20.06.2017

10 ч.

Антична и средновековна литература

Българска филология

Гл.ас. К. Спасова

157

26.06.2017

9 ч.

Теория на литературата

Славянска ф-я (словашка, сърбохърв.)

Доц. Д. Тенев

155

26.06.2017

9 ч.

Увод в литературната теория

Класическа ф-я

Проф. А. Личева

157

27.06.2017

9 ч.

Увод в литературната теория

Скандинавистика

Проф. А. Личева

155

28.06.2017

9 ч.

Увод в литературната теория

Немска ф-я

Проф. А. Личева

155

29.06.2017

9 ч.

Увод в литературната теория

Немска ф-я

Проф. А. Личева

155

29.06.2017

10 ч.

Италианска литература: от Хуманизма до Барока

Италианска ф-я

проф. М. Николчина

152

30.06.2017

10 ч.

Италианска литература: от Аркадия до Романтизма

Италианска ф-я

проф. М. Николчина

152

30.06.2017

9 ч.

Увод в литературната теория

Италианска и френска филология

проф. д-р Амелия Личева

155

03.07.2017

9 ч.

Увод в литературната теория

Скандинавистика

Проф. А. Личева

155

04.07.2017

9 ч.

Увод в литературната теория

Новогръцка

ф-я

Проф. А. Личева

155

07.07.2017

9 ч.

Увод в литературната теория

Испанска ф-я

Проф. А. Личева

155

08.07.2017

9 ч.

Теория на литературата

Славянска ф-я (полска, чешка)

Доц. Д. Тенев

155

 

Катедра по руски език

 

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ ОТ...ДО...

ИЗПИТ

/учебна дисциплина/

124

12.06.2017

09.00 – 13.00 ч.

Практически руски език, I курс, РФ

ас. д-р Елена Раденкова

124

13.06.2017

09.00 ч.

Практически руски език, I курс, РФ (устен)

ас. д-р Елена Раденкова

124

09.06.2017

14.00 – 18.00 ч.

Практически руски език, II курс, РФ

ас. д-р Ирина Манова

ас. Любомир Жилев

137

12.06.2017

10.00 ч.

Практически руски език, IIкурс, РФ (устен)

ас. д-р Ирина Манова

ас. Любомир Жилев

136

12.06.2017

10.00 – 13.00 ч.

Практически руски език, IIIкурс, РФ

проф. д-р Алла Градинарова;

доц. д-р Татяна Алексиева;

ас. Светлана Василева

127

09.06.2017

10.00 ч.

Стилистика, IVкурс, РФ

ас. д-р Николина Нечаева

134 А

26.06.2017

10.00 ч.

Странознание, I курс, РФ

проф. д-р Ростислав Станков

128

20.01.2017

09.00 ч.

Съвременен руски език. Фонетика. I курс, РФ

доц. д-р Татяна Алексиева

124

23.06.2017

09.00 ч.

Съвременен руски език, III част. Морфология, IIкурс, РФ

доц. д-р Красимира Петрова

128

13.06.2017

14.00 ч.

Устен превод, IIIкурс, РФ

доц. д-р Татяна Алексиева

128

29.06.2017

12.00 ч.

Теория на превода, II курс, РФ

доц. д-р Силвия Петкова

134 А

29.06.2017

10.00 ч.

Историческа граматика на руския език, III курс, РФ

проф. д-р Ростислав Станкова;

доц. д-р Събка Богданова

128

19.06.2017

09 ч.

Прагматика, III курс, РФ

доц. д-р Силвия Петкова

128

29.06.2017

09 ч.

Превод на медийни текстове, III курс, РФ

доц. д-р Силвия Петкова

125

12.06.2017

10.00 ч.

Руски език като втори чужд,

сборна група ФКНФ – ниво А.1.2. Преподавател – гл. ас.

д-р Марианна Конова

125

21.06.2017

10.30 ч.

Руски език като втори чужд,

сборна група ФКНФ – ниво А.1.2. Преподавател-Силвия Ганчева

124

19.06.2017

20.06.2017

10.00 ч.

Руски език като втори чужд,

сборна група ФКНФ – ниво А.2.2. Преподавател – доц. д-р Красимира Петрова

125

21.06.2017

10.30 ч.

Руски език като втори чужд,

сборна група ФКНФ – ниво B.2.2. Преподавател –- Силвия Ганчева

125

13.06.2017

11.00 ч.

Руски език като втори чужд, „Туризъм”, ГГФ, преподавател – гл.ас. д-р Марианна Конова

 

 

Катедра по руска литература

 

 

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ ОТ...ДО...

ИЗПИТ

/учебна дисциплина/

130

16.06.2017

09.00 ч.

Стара руска литература, I курс, РФ

доц. д-р Илиана Чекова

130

20.06.2017

14.00 ч.

Руска литература на XX век, III курс, РФ

проф. д-р Ренета Божанкова

130

20.06.2017

14.00 ч.

Съвременна руска литература и култура, IV курс, РФ

проф. д-р Ренета Божанкова

130

28.06.2017

06.07.2017

14.00 ч.

09.00 ч.

Руска класическа литература, Славянски филологии

проф. д-р Ангелина Вачева;

ас. Пролет Паунова - Димитрова

129

04.07.2017

10.00 ч.

Руска класическа литература, II курс, БФ, 3 и 4 гр.

гл. ас. д-р Румяна Парашкевова;

гл. ас. д-р Галина Петкова

129

05.07.2017

09.30 ч.

Руска класическа литература, II курс, БФ, 1, 2, 6 гр.

гл. ас. д-р Румяна Парашкевова;

гл. ас. д-р Галина Петкова

129

06.07.2017

09.30 ч.

Руска класическа литература, II курс, БФ

129

07.07.2017

09.30 ч.

Руска класическа литература, II курс, БФ, 5 гр.

гл. ас. д-р Румяна Парашкевова;

гл. ас. д-р Галина Петкова

130

22.06.2017

09.30 ч.

Руска класическа литература, БФ, задочно обучение

гл. ас. д-р Галина Петкова

 

 

Български език като чужд

 

ЗАЛА

      

ДАТА

 

ЧАСОВЕ

от.......до.......

 

ИЗПИТ,ЗАНЯТИЕ

/учебна дисциплина/

119

 

12.06.2017 г.

 

 

от 12:00 ч.

проф. д-р Елена Хаджиева – първи курс МО и Право

 

201

 

12.06.2017 г.

 

от 11:00 ч.

 

гл. ас. д-р Весела Шушлина – ФНПП първи курс

119

12.06.2017 г.

от 09:00 ч.

гл. ас. д-р Венера Байчева- изпит на студенти по

програма Еразъм- А1 и А2

 

119

14.06.2017 г.

от 13:00 ч.

ас. д-р Станка Панова –английска филология- първи курс

 

201

 

15.06.2017 г.

 

от 11:00 ч.

 

гл. ас. д-р Весела Шушлина –     ФНПП втори курс

 

119

 

15.06.2017 г.

 

от 12:00 ч.

проф. д-р Елена Хаджиева – трети курс МО и Право

 

77кабинет

ФЖМК

 

16.06.2017 г.

от 09:00 ч.

ас. д-р Елена Руневска-ФЖМК, първи курс

 

201

 

16.06.2017 г.

 

от 11:00 ч.

гл. ас. д-р Весела Шушлина – Морфология- трети курс ФЖМК

119

19.06.2017 г.

от 09:00 ч.

гл. асл д-р Венера Байчева-

МФ- всички специалности

119

21.06.2017 г.

от 13:00 ч.

ас. д-р Станка Панова- ФНПП-втори курс

119

23.06.2017 г.

от 13:00 ч.

ас. д-р Станка Панова-МФ, втори курс

77 кабинет

ФЖМК

26.06.2017 г.

от 09:00 ч.

ас. д-р Елена Руневска- ФЖМК, втори курс

119

28.06.2017г.

от 13:00ч.

ас. д-р Станка Панова-ФСлФ и ФКНФ, втори курс

119

30.06.2017г.

от 13:00ч.

ас. д-р Станка Панова- ФСлФ и ФКНФ, първи курс

28 кабинет

(Ректорат)

 

01.06.2017г.

 

от 15:00ч.  

 

гл.ас. д-р Радослав Спасов - Българска цивилизация

 

БФ II курс, редовно обучение 
Педагогика - доц. д-р Р. Василева, 15.06.2017 г., 9 ч., 136 ауд.

 
Администратор на сайта                      Дизайн: вариант на Beep от Red Evolution