Вие сте тук: Начало Специалности Балканистика Учебни програми
Учебни програми при "Балканистика"

libr

1 Албанска литература
2 Албански език
3 Антична история на Балканския полуостров и Мала Азия
4 Антична литература
5 Балканските култури и Европа
6 Балканско езикознание
7 Възрожденска литература
8 График на лекциите по старобългарска литература
9 Индоевропейско езикознание
10 История на Византия. Славяновизантийски връзки на Балканския полуостров
11 Конспект - старобългарска литература (Балканистика)
12 Културна антропология на балканските народи. Митология и народен календар
13 Латински език
14 Нова българска литература
15 Новогръцка литература
16 Новогръцки език
17 Османската култура и Балканите
18 Палеобалкански езици
19 Религия и култове на Балканите
20 Румънска литература
21 Румънски език
22 Руски език
23 Социолингвистика
24 Сравнително балканско литературознание
25 Средновековна история на балканските страни
26 Старобългарска литература
27 Старобългарски език
28 Старогръцки език
29 Съвременен български език
30 Теория на литературата
31 Увод в общото езикознание
32 Южнославянските литератури в балканския културен кръг
 
Администратор на сайта                      Дизайн: вариант на Beep от Red Evolution