Вие сте тук: Начало Специалности Българска филология Учебни програми
Учебни програми при "Българска филология"

Задължителни курсове в специалността "Българска филология"

 

ohridski

1 Антична и средновековна литература
2 Антропология на българите. Български фолклор
3 Българска възрожденска литература
4 Българска диалектология
5 Българска лексикология
6 Българска литература между двете световни войни
7 Българска литература от Освобождението до Първата световна война
8 Западноевропейска литература
9 История на българския език
10 История на българския книжовен език
11 История на руската литература от ХХ век
12 Конспект по морфология на съвременния български език
13 Конспект по по фонетика и фонология на съвременния български книжовен език
14 Литература за деца и юноши
15 Методика на обучението по български език
16 Методика на обучението по български език и литература с аудиовизуални и информационни технологии в обучението
17 Методика на обучението по литература
18 Педагогика
19 Психология
20 Руска класическа литература
21 Руска литература на XX век
22 Руска литература на XX век (задочно обучение)
23 Руски език
24 Славянски език
25 Сравнителна граматика на славянските езици
26 Старобългарска литература
27 Старобългарски език
28 Старогръцки език
29 Стилистика на българския книжовен език
30 Съвременен български език. Морфология
31 Съвременен български език. Синтаксис
32 Съвременна българска литература
33 Теория на литературата
34 Увод в общото езикознание
35 Филологически практикум
Администратор на сайта                      Дизайн: вариант на Beep от Red Evolution