Вие сте тук: Начало Специалности Руска филология Учебни програми
Учебни програми при "Руска филология"

Задължителни курсове в специалността "Руска филология"

facade

1 Българска литература от Освобождението до наши дни
2 Историческа граматика на руския език
3 История на руския книжовен език
4 Методика на обучението по руски език
5 Обща теория на превода
6 Руска класическа литература
7 Руска литература - 18 век
8 Руска литература - 20 век
9 Руски език (практически курс – ІII и IV част )
10 Руски език (практически курс) – І и II част
11 Руски фолклор и руска етнология
12 Славянски литератури
13 Сравнително-историческа граматика на славянските езици
14 Стара руска литература
15 Старобългарски език
16 Стилистика
17 Странознание на Русия
18 Съвременен български език
19 Съвременен руски език (Лексикология. Фразеология. Лексикография)
20 Съвременен руски език (Фонетика. Фонология. Графика и правопис)
21 Съвременен руски език. Морфология
22 Съвременен руски език. Прагматика
23 Съвременен руски език. Синтаксис
24 Съвременна руска литература и култура
25 Увод в общото езикознание
26 Увод в теория на литературата
 
Администратор на сайта                      Дизайн: вариант на Beep от Red Evolution