Вие сте тук: Начало Специалности Славянска филология Учебни програми при специалност Славянска филология
Учебни програми при "Славянска филология"

facade2

1 Антична и западноевропейска литература
2 Антропология на славянските народи
3 Българска възрожденска литература
4 Българска литература (периодът между двете световни войни)
5 Българска литература от Освобождението до Първата световна война
6 История на българския език
7 Методика на литературното образование
8 Методика на обучението по български език
9 Руска класическа литература от ХІХ век
10 Руска литература на XX век
11 Славянски фолклор
12 Сравнителна граматика на славянските езици
13 Старобългарска литература
14 Старобългарски език
15 Съвременен български език – морфология и синтаксис
16 Теория на превода
17 Техника на филологическата работа
18 Увод в общото езикознание
19 Увод в теория на литературата
 
Администратор на сайта                      Дизайн: вариант на Beep от Red Evolution