Вие сте тук: Начало Зимна изпитна сесия 2018 - БФ, задочно обучение
ПДФ Печат Е-мейл

lib new

 

ДАТИ ЗА ИЗПИТНАТА СЕСИЯ

на студентите от специалност Българска филология, задочно обучение,

м. януари - февруари 2018 г.

Задължителни дисциплини

 

 

1 курс

Руски език – ас. Л. Павлова – 15.01.2018, 16 ч., каб. 126

Сърбохърватски език - Н. Радованова – 10.02.2018, 14 ч., каб. 158

 

Увод в литературната теория - гл. ас. д-р М.Байтошева, 3.02.2018, 9 ч., каб. 157

Увод в общото езикознание - доц. д-р Д. Младенова, 27.01.2018, 9 ч., каб. 151 А

Културна антропология на българите. Български фолклор - гл. ас. д-р М. Илчевска, 10.02.2018, 14 ч., 135 ауд.

Езикова култура - доц. д-р В. Миланов, 20.01.2018, 10 ч., каб. 139А

 

2 курс

Старобългарски език - проф. д-р А. Бояджиев, 6.01.2018., 9 ч., каб. 144

Руска класическа литература - гл.ас. д-р Р. Парашкевова, 20.01.2018, 9.30 ч., каб. 129

Старобългарска литература – доц. д-р М. Йонова, 7.02.2018, 10 ч. , каб. 144

 

3 курс

Диалектология - проф. д-р Вл. Жобов, 20.01.2018, 10 ч., каб. 143

Сравнителна граматика на славянските езици - доц. д-р В. Гешев, 27.01.2018, 10 ч., каб. 154

Възрожденска литература - гл.ас. д-р Н. Александрова, 28.01.2018, 10 ч., каб. 138

 

4 курс

Славянски литератури - гл.ас. д-р Е. Христова, 27.01.2018, 10 ч., каб. 156

Педагогика - гл.ас. д-р Г. Георгиева, 21.01.2018, 12 ч., каб. 159

Лексикология – проф. дфн А. Ангелов, 31.01.2018, 13 ч., каб. 142

 

5 курс

История на българския език - проф. д-р М. Димитрова, 16.02. 2018, каб. 144

Методика на обучението по литература /МОЛ/ - проф. дпн А. Дамянова, 24.02.2018, 10 ч., каб. 247 А

 

 
Администратор на сайта                      Дизайн: вариант на Beep от Red Evolution