Приветстваме Ви в нашия нов уебсайт за румънска литература към Факултета по славянски филологии в Софийския университет “Св. Климент Охридски”. В този сайт ще намерите информация за румънските автори и ще можете да прочетете някои от техните произведения.

Този сайт е създаден през 2014 г. от Евгени Иванов, студент в магистърска програма „Компютърна лингвистика. Интернет технологии в хуманитаристиката“ с научен ръководител доц. д-р Андрей Бояджиев.

Основната цел на страницата е да запознае всички заинтересовани лица с румънската литература. Надяваме се информацията да бъде полезна на студентите, преподавателите и изследователите в областта на румънската литература, както и на всеки, който се интересува от Румъния и от българо-румънските културни, научни и езикови връзки.

          Желаем Ви интересни и ползотворни моменти!