Skip to content Skip to navigation
Silverstone, R. 1994. The Medium is the museum: on Objects and Logics in Time and Space. В , Towards the Museum of the Future. New European Perspectives. London: Routledge.
Desvallees, A. 1994. Presentation. В , Vagues. Une antologie de la nouvelle museologie. Paris.
Сачев, Евгений. 2008. Модел на маркетингова стратегия на музея. В , Известия на Старозагорския исторически музей, vol. 3. Стара Загора: Тракийски свят АД.
Папучиев, Николай. 2015. Музеят и създаването на модерната публика. В , Ethnologia Academica 8. Етноложки проучвания в началото на XXI век, vol. 8. София: Вулкан-4 .
Несторов, Ю.. 1934. Книга на габровската индустрия. Габрово: Съюз на габровските промишленици.

Страници

Subscribe to Св. Наум RSS