Skip to content Skip to navigation

Неврастения и несправедливост

Този текст е замислен като коментар към разказа на Константин Константинов „Неврастения“ (Константинов 1937).

Той е фокусиран върху проблема за знанието в литературата. За да може да бъде поставен подобен проблем, са необходими няколко предварителни уговорки:

Не всичко, което знаем, е знание. За да стане знание, то трябва да има стойност.

Прохаскова, Е.. 1970. In memoriam. Пламък(3). 94.
Felski, R. 2000. The Invention of Everyday Life. New Formation. Virgina.: New Formation.

Страници

Subscribe to Св. Наум RSS