Skip to content Skip to navigation
Russu, I. 1970. Elemente autohtone în limba româna : substratul comun româno-albanez. Bucureşti: Editura Academiei Republicii Socialiste România.
Brâncuş, Grigore. 1983. Vocabularul autohton al limbii române. Bucureşti: Editura ştiinţifică şi enciclopedică.
Densusianu, Ovide. 1901. Histoire de la langue roumaine. . Том 1. Paris: Е. Leroux.
Гиндин, Л. А. 1976. Некоторые вопросы древнего балканского субстрата и адстрата. В , Вопросы этногенеза и этнической истории славян и восточных романцев : Методология и историография, 48 – 67.

Страници

Subscribe to Св. Наум RSS