Skip to content Skip to navigation
Hacking, Ian. 1990. The Taming of Chance. Cambridge: Cambridge UP.
Foucault, Michel. 1980. "Two Lectures". В , Power/ Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977, 78-108. London: Pantheon Books.
Certeau, M. 2000. The Certeau Reader. Oxford: Blackwell.
Маркс, Карл. 1954. Капиталът: Критика на политическата икономия. В , Процесът на производството на капитала, vol. I. София: БКП.
Константинов, Константин. 1968. Неврастения. В , Избрани разкази и пътеписи. София: Български писател.

Страници

Subscribe to Св. Наум RSS