Skip to content Skip to navigation

Неврастения и несправедливост

Този текст е замислен като коментар към разказа на Константин Константинов „Неврастения“ (Константинов 1968).

Той е фокусиран върху проблема за знанието в литературата. За да може да бъде поставен подобен проблем, са необходими няколко предварителни уговорки:

Не всичко, което знаем, е знание. За да стане знание, то трябва да има стойност.

Свинтила В. 1990. Лидер в противопоставянето. Литературен фронт.:5.Свинтила В. 1980. Дело и личност. Пламък.:130-134.Свиленов А. 1991. Константин Константинов. Родна реч.:28-31.Свиленов А. 1962. Константин Константинов. Родна реч.:39-42.Свиленов А. 1960. Разказите на К. Константино. Септември.:113-121.Прохаскова Е. 1970. In memoriam. Пламък.:94.Дойнов П. 2011. Българският соцреализъм 1956, 1968, 1989, Норма и криза в литературата на НРБ. София: Институт за изследване на близкото минало.Felski R. 2000. The Invention of Everyday Life. New Formation.

Страници

Subscribe to Св. Наум RSS