Skip to content Skip to navigation
Константинов, Константин. 1945. В Румъния. В , Български писатели в Югославия и Румъния, 57–69. София: Дирекция на народната култура.
Душкова, Мира. 2006. 2006: Естетическата платформа на списание „Звено” (1914). В: . Русе. 74-77.. В , Студентски научни изследвания, 74–77. Русе: Русенски университет „Ангел Кънчев“.
Волков, Ю. Г & И. В Мостовая. 2000. Социология. Москва: Гардарики.

Страници

Subscribe to Св. Наум RSS