Skip to content Skip to navigation
Анчев, Панко, Константин Константинов & Светослвав Минков. 1986. Отровата на златната стрела. В , Сърцето в картонена кутия. Варна: Георги Бакалов.
Ликова, Розалия. 1995. Константин Константинов. В , Литературен живот между двете войни, vol. 2, 206–224. София: Иван Вазов.
Константинов, Константин. 1920. Предговор. В , Димчо Дебелянов. Стихотворения, 1–15. София: Ал. Паскалев и С-ие, А. К. Д-во.

Металитературни стратегии в романа-гротеска „Сърцето в картонената кутия“ на Константин Константинов и Светослав Минков

Междувоенното двадесетилетие на ХХ в. е период на авангардни търсения и множество експерименти с формата на романа – един от представителните за всяка литература жанрове. Знакови творби за европейската култура от началото на ХХ в. улавят засилващите се отчуждение, обезверяване и абсурдност в човешкото битие. Релативизацията на действителността дава превес на личностното и субективното светоусещане, на несъзнаваното и ирационалното над позитивистичните и рационалистичните настроения, завещани от предходния век.

Страници

Subscribe to Св. Наум RSS