Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2017/2018 г.
109 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Практически сръбски и хърватски език
109
Р. Стефчева
(упражнение)
ср. и х. ф., 1 к.
Славянски език практически V част
109
М. Стефанов
(упражнение)
ср. и х. ф., 3 к.
Славянски език - практически курс
109
М. Стефанов
(упражнение)
ср. и х. ф., 5 к.
Практически сръбски и хърватски език
109
М. Дошен Б. Васич
ср. и х. ф., 1 к.
(упражнение)
История на съответния славянски книжовен език
109
Х. Бояджиев
ср. и х. ф., 5 к.
(упражнение)
 
09:00-10:00
 
Историческа граматика на съответния славянски език
109
Х. Бояджиев
ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение)
 
10:00-11:00
 
Съвременен славянски език - словообразуване и лексикология
109
В. Седефчева
ср. и х. ф., 3 к.
(лекция)
Славянски език практически І част
109
Р. Стефчева
(упражнение)
ср. и х. ф., 1 к.
История на съответния славянски книжовен език
109
Н. Иванова
ср. и х. ф., 5 к.
(лекция)
Историческа граматика на съответния славянски език
109
М. Стефанов
ср. и х. ф., 4 к.
(лекция)
 
11:00-12:00
 
 
12:00-13:00
 
Практически сръбски и хърватски език
109
М. Дошен Б. Васич
ср. и х. ф., 2 к.
(упражнение)
Славянски език, практически, ІІІ част
109
Р. Стефчева
ср. и х. ф., 2 к.
(упражнение)
Сръбски и хърватски език
109
Р. Стефчева
ср. и х. ф., 2 к.
(упражнение)
Исторически и културни реалии на съответната славянска страна
109
Л. Миндова
ср. и х. ф., 1 к.
(лекция)
История на съответната славянска литература - ІІІ част
109
И. Христова
ср. и х. ф., 4 к.
(лекция)
 
13:00-14:00
 
 
14:00-15:00
 
Практически сръбски и хърватски език
109
В. Седефчева
ср. и х. ф., 2 к.
(упражнение)
История на съответната славянска литература І част
109
И. Христова
ср. и х. ф., 3 к.
(лекция)
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Съвременен славянски език - фонетика и фонология
109
В. Седефчева
ср. и х. ф., 2 к.
(лекция)
История на съответната славянска литература - І част
109
Е. Дараданова-Христова
ср. и х. ф., 3 к.
(упражнение)
Славянски език - практически
109
М. Дошен Б. Васич
ср. и х. ф., 5 к.
(упражнение)
Правоговор и правопис на сръбския и хърватския език (факултатив)
109
Р.Ляпова
(упражнение)
ср. и х. ф., 1 к.
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 10.11.2017 г. 13:54
Sofia University, Faculty of Slavic Studies