Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2017/2018 г.
124 А 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Практически руски език I част
124 А
Л. Жилев
РФ, 1 к., 3 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Практически руски език I част
124 А
Л. Жилев
РФ, 1 к., 3 гр.
(упражнение)
Руски език
124 А
Ц. Досева
чешка ф., 3 к.
(упражнение)
Руски език
124 А
БФ, 1 к., 4 гр.
(упражнение)
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
/////////  
 
 
Руски език
124 А
А. Маврова
БФ, 1 к., 1 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Психология
124 А
Д. Христова
(упражнение)
РФ, 4 к., 1 гр.
Славянски литератури
124 А
Е. Дараданова-Христова
(през седмица) (упражнение)
РФ, 2 к., 1 гр.
 
 
 
Руски език
Ц. Досева
124 А
слов. 3 укр.3к
(упражнение)
Руски език
Ц. Досева
124 А
(упражнение)
укр.2к слов. 2к чешка ф. 2 к.
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
/////////  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 10.11.2017 г. 13:54
Sofia University, Faculty of Slavic Studies