Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2017/2018 г.
125 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Практически курс по руски език V част
125
А. Градинарова
(упражнение)
РФ, 3 к., 2 гр.
Практически курс по руски език ІІІ част
125
(упражнение)
РФ, 2 к., 1 гр.
А.Баранова
 
 
 
Практически руски език
125
А.Баранова
(упражнение)
РФ, 4 к., 1 гр.
Практически курс по руски език V част
125
С. Василева
РФ, 3 к., 2 гр.
(упражнение)
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Практически курс по руски език V част
125
Т. Алексиева
(упражнение)
РФ, 3 к., 2 гр.
Практически курс по руски език ІІІ част
125
А.Баранова
(упражнение)
РФ, 2 к., 1 гр.
Практически руски език
125
Т. Алексиева
(упражнение)
РФ, 4 к., 1 гр.
Устен превод
125
(лекция)
РФ, 3 к., 2 гр. РФ, 3 к., 1 гр.
Т. Алексиева
Практически руски език
125
С. Василева
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
 
11:00-12:00
 
 
12:00-13:00
 
Превод на ОФДД
(лекция)
125
В. Манчев
РФ, 3 к., 2 гр. РФ, 3 к., 1 гр.
Съвременен български език
125
Л. Ласкова
РФ, 2 к., 1 гр.
(през седмица) (упражнение)
Руска литература от ХХ век
125
П. Паунова-Димитрова
РФ, 4 к., 1 гр.
(упражнение)
 
 
 
Педагогика
125
РФ, 3 к., 1 гр. РФ, 3 к., 2 гр.
(лекция)
 
13:00-14:00
 
Превод на ОФДД
(упражнение)
125
В. Манчев
РФ, 3 к., 2 гр. РФ, 3 к., 1 гр.
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Педагогика
125
РФ, 3 к., 2 гр. РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
М. Косева
Превод на специализиран текст
125
М. Конова
(лекция)
РФ, 4 к., 1 гр.
Руски език
Ц. Досева
125
(упражнение)
укр.2к слов. 2к чешка ф. 2 к.
 
15:00-16:00
 
Психология
125
РФ, 4 к., 1 гр.
(лекция)
Д. Христова
Превод на специализиран текст
125
М. Конова
(упражнение)
РФ, 4 к., 1 гр.
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
Психология
125
(упражнение)
РФ, 4 к., 1 гр.
Д. Христова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 21.9.2017 г. 15:03
Sofia University, Faculty of Slavic Studies