Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2017/2018 г.
134 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Гръцки език
134
А. Трифонова
балканистика, 3 к.
(упражнение)
Старобългарска литература
Д. Атанасова-Пенчева
134
балканистика, 2 к.
(лекция)
 
 
 
Албански език
134
А.Панчев
балканистика, 3 к.
(упражнение)
 
09:00-10:00
 
Нова и съвременна балканска история
134
И. Първев
балканистика, 4 к.
(лекция)
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Старобългарска литература
134
Д. Атанасова-Пенчева
балканистика, 2 к.
(упражнение)
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Османската култура и Балканите
134
балканистика, 5 к.
(лекция)
Нова българска литература
134
Б. Пенчев
балканистика, 3 к.
(лекция)
История на Византия и Средновековна балканска история
134
балканистика, 3 к.
(лекция)
 
12:00-13:00
 
Латински език
134
балканистика, 2 к.
(лекция)
Нова българска литература
134
Б. Пенчев
балканистика, 3 к.
(лекция)
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
Нова българска литература
134
Б. Пенчев
(упражнение)
балканистика, 3 к.
Увод в общото езикознание
134
Б. Михайлова
балканистика, 1 к.
(лекция)
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Сравнително балканско литературознание
Р. Станчева
134
балканистика, 4 к.
(лекция)
Румънски език
134
балканистика, 2 к.
(упражнение)
С. Костова
Увод в общото езикознание
134
А. Мирчева
балканистика, 1 к.
(упражнение)
Латински език
134
балканистика, 2 к.
(упражнение)
 
15:00-16:00
 
 
16:00-17:00
 
Сравнително балканско литературознание
Р. Станчева
134
(упражнение)
балканистика, 4 к.
Антична литература
134
О. Ковачев
балканистика, 1 к.
(лекция)
/////////  
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 10.11.2017 г. 13:54
Sofia University, Faculty of Slavic Studies