Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2017/2018 г.
135 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Практически курс по руски език ІІІ част
135
А.Баранова
(упражнение)
РФ, 2 к., 1 гр.
Практически руски език
135
Т. Алексиева
(упражнение)
РФ, 4 к., 1 гр.
Руски език
135
А. Маврова
БФ, 1 к., 3 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Практически курс по руски език І част
135
И. Манова
(упражнение)
РФ, 1 к., 1 гр.
 
 
 
 
10:00-11:00
 
История на руския литературен език
135
Ц. Ралева
РФ, 4 к., 1 гр.
(лекция)
Практически курс по руски език І част
135
И. Манова
(упражнение)
РФ, 1 к., 1 гр.
Практически руски език
135
А.Баранова
(упражнение)
РФ, 4 к., 1 гр.
Западноевропейска литература
135
ас.
БФ, 2 к., 3 гр.
(упражнение)
 
11:00-12:00
 
 
12:00-13:00
 
История на българския книжовен език
135
В. Миланов
БФ, 3 к., 6 гр.
(упражнение)
Руска литература от ХХ век
135
Р. Божанкова
РФ, 4 к., 1 гр.
(лекция)
Практически курс по руски език І част
135
И. Манова
(упражнение)
РФ, 1 к., 1 гр.
История на руския литературен език
135
Ц. Ралева
РФ, 4 к., 1 гр.
(упражнение)
Съвременен български език
135
К.Алексова
РФ, 2 к., 1 гр.
(лекция)
 
13:00-14:00
 
 
14:00-15:00
 
Западноевропейска литература
135
ас.
БФ, 2 к., 6 гр.
(упражнение)
Увод общото езикознание
135
Б. Михайлова
(през седмица) (упражнение)
РФ, 1 к., 1 гр. РФ, 1 к., 2 гр. РФ, 1 к., 3 гр.
Българска литература между Първата и Втората световна война
135
Н. Стоянова
БФ, 4 к., 4 гр.
(упражнение)
Славянски литератури
135
П. Карагьозов
РФ, 2 к., 1 гр.
(лекция)
 
15:00-16:00
 
/////////
 
16:00-17:00
 
Руска литература на ХХ век
135
Г. Петкова
БФ, 3 к., 3 гр.
(упражнение)
Руска литература на ХХ век
135
Г. Петкова
БФ, 3 к., 2 гр.
(упражнение)
Руска класическа литература
135
ас.РЛ
БФ, 2 к., 4 гр.
(упражнение)
Руска класическа литература
135
ас.РЛ
БФ, 2 к., 3 гр.
(упражнение)
 
17:00-18:00
 
/////////
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
История на българския книжовен език
135
В. Миланов
БФ, 3 к., 3 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 10.11.2017 г. 13:54
Sofia University, Faculty of Slavic Studies