Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2017/2018 г.
136 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Чешки език /по избор/
136
Е. Македонска
БФ, 2 к., 1 гр. БФ, 2 к., 2 гр. БФ, 2 к., 3 гр. БФ, 2 к., 4 гр. БФ, 2 к., 5 гр. БФ, 2 к., 6 гр.
Руски език
136
А. Маврова
БФ, 1 к., 6 гр.
(упражнение)
Езикова култура
136
С. Фетваджиева
БФ, 1 к., 3 гр.
(упражнение)
Старобългарски език
136
А. Димитрова
БФ, 2 к., 2 гр.
(упражнение)
Българска литература между Първата и Втората световна война
136
Н. Стоянова
(упражнение)
БФ, 4 к., 5 гр.
 
09:00-10:00
 
 
10:00-11:00
 
Славянски литератури
136
С. Димитрова
БФ, 3 к., 2 гр.
(упражнение)
Българска диалектология
136
П. Шишков
БФ, 2 к., 5 гр.
(упражнение)
Езикова култура
136
С. Фетваджиева
БФ, 1 к., 5 гр.
(упражнение)
Лексикология на българския език
136
Я.Сивилова
БФ, 1 к., 2 гр.
(упражнение)
 
11:00-12:00
 
Българска диалектология
136
П. Шишков
БФ, 2 к., 4 гр.
(упражнение)
 
12:00-13:00
 
Западноевропейска литература
136
Т. Цанкова
БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 2 гр.
(през седмица) (упражнение)
Българска диалектология
136
П. Шишков
БФ, 2 к., 3 гр.
(упражнение)
Увод в литературната теория
136
Е. Стоянов
БФ, 2 к., 6 гр. БФ, 2 к., 5 гр.
(през седмица) (упражнение)
Лексикология на българския език
136
Я.Сивилова
БФ, 1 к., 3 гр.
(упражнение)
 
13:00-14:00
 
Българска литература между Първата и Втората световна война
136
Н. Стоичкова
БФ, 4 к., 3 гр.
(упражнение)
 
14:00-15:00
 
///////// Лексикология на българския език
136
Я.Сивилова
БФ, 1 к., 5 гр.
(упражнение)
Увод в литературната теория
136
Е. Стоянов
БФ, 2 к., 2 гр. БФ, 2 к., 4 гр.
(през седмица) (упражнение)
Общо езикознание
136
Е.Търпоманова
(през седмица) (упражнение)
БФ, 1 к., 1 гр. БФ, 1 к., 2 гр.
 
15:00-16:00
 
 
16:00-17:00
 
Западноевропейска литература
136
ас.
БФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
Западноевропейска литература
136
ас.
БФ, 2 к., 4 гр.
(упражнение)
Западноевропейска литература
136
Т. Цанкова
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 3 гр.
(през седмица) (упражнение)
Бълг. литература от Освобождението до Първата световна война
136
К. Йорданова
БФ, 3 к., 4 гр.
(упражнение)
Западноевропейска литература
136
ас.
БФ, 2 к., 5 гр.
(упражнение)
 
17:00-18:00
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руска класическа литература
136
ас.РЛ
БФ, 2 к., 5 гр.
(упражнение)
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 10.11.2017 г. 13:54
Sofia University, Faculty of Slavic Studies