Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2017/2018 г.
137 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Бълг. литература от Освобождението до Първата световна война
137
Б. Борисова
БФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
///////// Теория на литературата
137
Е. Стоянов
БФ, 1 к., 5 гр. БФ, 1 к., 6 гр.
(през седмица) (упражнение)
Езикова култура
137
В. Миланов
(упражнение)
БФ, 1 к., 2 гр.
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Българска литература между Първата и Втората световна война
137
Н. Стоичкова
БФ, 4 к., 2 гр.
(упражнение)
 
10:00-11:00
 
Старобългарски език
137
А. Димитрова
БФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
Теория на литературата
137
Е. Стоянов
БФ, 1 к., 2 гр. БФ, 1 к., 1 гр.
(през седмица) (упражнение)
Езикова култура
137
В. Миланов
(упражнение)
БФ, 1 к., 1 гр.
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Славянски литератури
137
С. Димитрова
БФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
Старобългарски език
137
А. Димитрова
БФ, 2 к., 4 гр.
(упражнение)
Увод в славянската филология
137
Н. Иванова
(лекция)
укр. 1к чешка ф. 1 к. ср. и х. ф., 1 к. слов.1к полска ф., 1 к.
Езикова култура
137
В. Миланов
БФ, 1 к., 4 гр.
(упражнение)
Славянски литератури
137
В. Колев
БФ, 3 к., 4 гр.
(упражнение)
 
13:00-14:00
 
 
14:00-15:00
 
Увод в литературната теория
137
Е. Стоянов
БФ, 2 к., 1 гр. БФ, 2 к., 3 гр.
(през седмица) (упражнение)
Теория на литературата
137
Е. Стоянов
БФ, 1 к., 4 гр. БФ, 1 к., 3 гр.
(през седмица) (упражнение)
Увод в общото езикознание
137
Д. Младенова
полска ф., 1 к. ср. и х. ф., 1 к. укр. 1к чешка ф. 1 к. слов.1к
(лекция)
Българска литература между Първата и Втората световна война
137
Н. Стоичкова
БФ, 4 к., 1 гр.
(упражнение)
Бълг. литература от Освобождението до Първата световна война
137
К. Йорданова
БФ, 3 к., 6 гр.
(упражнение)
 
15:00-16:00
 
 
16:00-17:00
 
История на българския книжовен език
137
В. Миланов
БФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
 
 
 
Бълг. литература от Освобождението до Първата световна война
137
К. Йорданова
БФ, 3 к., 2 гр.
(упражнение)
 
17:00-18:00
 
 
 
 
История на българския език
137
Г. Ганева
БФ, 4 к., 1 гр.
(упражнение)
/////////
 
18:00-19:00
 
///////// /////////
 
19:00-20:00
 
///////// /////////
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 10.11.2017 г. 13:54
Sofia University, Faculty of Slavic Studies