Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2017/2018 г.
149 /ПФ/ 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Полски език
149 /ПФ/
В. Делева
полска ф., 1 к.
(упражнение)
Практически полски език
149 /ПФ/
М. Виларова
(упражнение)
полска ф., 2 к.
Правоговор и правопис на полския език (факултатив)
149 /ПФ/
Ж. Павлович
полска ф., 1 к.
(упражнение)
Славянски език практически І част
149 /ПФ/
Л. Шверчек
(упражнение)
полска ф., 1 к.
Практически полски език
149 /ПФ/
(упражнение)
полска ф., 2 к.
 
09:00-10:00
 
 
10:00-11:00
 
Полски език
149 /ПФ/
В. Делева
(упражнение)
полска ф., 1 к.
Исторически и културни реалии на съответната славянска страна
149 /ПФ/
К. Бахнева
полска ф., 1 к.
(лекция)
Правоговор и правопис на полския език (факултатив)
149 /ПФ/
В. Делева
полска ф., 1 к.
(упражнение)
 
11:00-12:00
 
 
12:00-13:00
 
Славянски език практически ІІІ част
149 /ПФ/
Ж. Станчева
полска ф., 2 к.
(упражнение)
История на съответната славянска литература - І част
149 /ПФ/
К. Бахнева
(лекция)
полска ф., 3 к.
Практически полски език ІІІ част /Ф/
149 /ПФ/
Ж. Павлович
(упражнение)
полска ф., 2 к.
Историческа граматика на съответния славянски език
149 /ПФ/
И. Гугуланова
полска ф., 4 к.
(лекция)
 
13:00-14:00
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Практически полски език
149 /ПФ/
(упражнение)
полска ф., 3 к.
Славянски език практически
149 /ПФ/
В. Делева
(упражнение)
полска ф., 3 к.
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
История на съответната славянска литература - І част
К. Кокинова
149 /ПФ/
полска ф., 3 к.
(упражнение)
Практически полски език /Ф/
149 /ПФ/
Ж. Павлович
полска ф., 3 к.
(упражнение)
Славянски език практически
149 /ПФ/
В. Делева
полска ф., 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
Полски език (по избор)
149 /ПФ/
БФ, 2 к., 6 гр. БФ, 2 к., 5 гр. БФ, 2 к., 4 гр. БФ, 2 к., 3 гр. БФ, 2 к., 2 гр. БФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 10.11.2017 г. 13:54
Sofia University, Faculty of Slavic Studies