Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летния семестър на учебната 2017/2018 г.
149-А 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
История на полския книжовен език
149-А
М. Виларова
(лекция)
полска ф., 4 к.
Практически украински език
149-А
Р. Камберова
украинска ф., 3к
(упражнение)
Прагматика на полския език
149-А
В. Делева
полска ф., 5 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
Магистърски езиковедски семинар
149-А
А. Ечевери
(упражнение)
полска ф., 5 к.
Практически украински език
149-А
Вл. Колев
украинска ф., 3к
(упражнение)
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Полски език практически VI част
149-А
Ж. Павлович
полска ф., 4 к.
(упражнение)
История на полска литература ІV част
149-А
К. Кокинова
полска ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
Практически украински език
149-А
В. Драгулева
украинска ф., 3к
(упражнение)
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Полски език практически VI част
149-А
Ж. Станчева
полска ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 16.2.2018 г. 11:51
Sofia University, Faculty of Slavic Studies