Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2017/2018 г.
150 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
История на съответната славянска литература - ІІІ част
150
Е. Дараданова-Христова
(упражнение)
ср. и х. ф., 4 к.
Исторически и културни реалии на съответната славянска страна
150
Вл. Пенчев
чешка ф. 1 к. слов.1к
(лекция)
Старобългарски език
150
И. Христова-Шомова
ср. и х. ф., 2 к. полска ф., 2 к.
(през седмица) (упражнение)
чешка ф. 2 к. слов. 2к укр.2к
 
 
 
Съвременен български език І част - фонетика и лексикология
150
Ангел Ангелов
полска ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. чешка ф., 3 к. укр.3к слов. 3
(лекция)
 
09:00-10:00
 
Старобългарска литература
150
В. Савова
укр.2к чешка ф. 2 к. ср. и х. ф., 2 к. слов. 2к полска ф., 2 к.
(лекция)
 
10:00-11:00
 
Старобългарски език
150
И. Христова-Шомова
чешка ф. 2 к. полска ф., 2 к. ср. и х. ф., 2 к. слов. 2к укр.2к
(лекция)
 
11:00-12:00
 
Магистърски литературоведски курс
150
Ани Бурова
полска ф., 5 к. чешка ф., 5 к. укр. 5к ср. и х. ф., 5 к. слов. 5к
(лекция)
 
 
 
 
12:00-13:00
 
История на славянските литератури
150
С. Димитрова
слов. 2к чешка ф. 2 к. укр.2к
(упражнение)
История на българския книжовен език
150
А.-М. Тотоманова
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. чешка ф., 4 к. слов. 4к укр.4к
(лекция)
Магистърски литературоведски курс
150
Д.Григоров
полска ф., 5 к. укр. 5к ср. и х. ф., 5 к. чешка ф., 5 к. слов. 5к
(лекция)
История на славянските литератури
150
П. Карагьозов
укр.2к чешка ф. 2 к. полска ф., 2 к. ср. и х. ф., 2 к. слов. 2к
(лекция)
 
13:00-14:00
 
 
14:00-15:00
 
Сравнителна граматика на славянските езици
150
В. Гешев
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. чешка ф., 4 к. укр.4к слов. 4к
(лекция)
Съвременен български език ІІ част морфология и синтаксис
150
Петя Осенова
полска ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. чешка ф., 3 к. укр.3к слов. 3
(лекция)
Магистърски литературоведски курс
150
П. Карагьозов
чешка ф., 5 к. укр. 5к ср. и х. ф., 5 к. слов. 5к полска ф., 5 к.
(лекция)
Руска литература от ХХ век
150
Г. Петкова
полска ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. чешка ф., 3 к. укр.3к слов. 3
(лекция)
 
15:00-16:00
 
История на българския език
150
А.-М. Тотоманова
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. укр.4к слов. 4к чешка ф., 4 к.
(упражнение)
 
16:00-17:00
 
Теория на литературата
150
Е. Стоянов
ср. и х. ф., 1 к. полска ф., 1 к.
(през седмица)
чешка ф. 1 к. укр. 1к слов.1к
(упражнение)
Магистърски езиковедски курс
150
Н. Иванова В. Панайотов
полска ф., 5 к. ср. и х. ф., 5 к. чешка ф., 5 к. укр. 5к слов. 5к
(лекция)
Бълг. литература от Освобождението до Първата световна война
150
Б. Борисова
БФ, 3 к., 5 гр.
(упражнение)
Българска литература от Освобождението до І световна война
150
Н. Чернокожев
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. чешка ф., 4 к. слов. 4к укр.4к
(лекция)
 
17:00-18:00
 
Руска литература от ХХ век
150
Г. Петкова
укр.3к ср. и х. ф., 3 к. полска ф., 3 к.
(упражнение)
чешка ф., 3 к. слов. 3
 
18:00-19:00
 
 
 
 
Увод в християнството/Философия
150
М. Димитрова
(лекция)
чешка ф. 2 к. укр.2к ср. и х. ф., 2 к. слов. 2к полска ф., 2 к.
160
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 10.11.2017 г. 13:54
Sofia University, Faculty of Slavic Studies