Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2017/2018 г.
153к 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
Славянски език - практически
153к
В. Драгулева
(упражнение)
укр.4к
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Практически словашки език
153к
(упражнение)
слов. 4к
Втори славянски език (полски)
153к
В. Делева
укр.4к
(упражнение)
Славянски език - практически курс
153к
Ж. Павлович
полска ф., 5 к.
(упражнение)
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Практика на превода по съответния славянски език
153к
Д. Денчева
(упражнение)
полска ф., 5 к.
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
История на съответната славянска литература ІІІ част
153к
В. Колев
укр.4к
(упражнение)
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
Практика на превода по съответния славянски език
153к
Т. Дункова
(упражнение)
ср. и х. ф., 5 к.
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 10.11.2017 г. 13:54
Sofia University, Faculty of Slavic Studies