Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2017/2018 г.
154 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
История на съответния славянски книжовен език
154
М. Виларова
полска ф., 5 к.
(лекция)
 
 
 
Славянски език практически
154
(упражнение)
чешка ф., 5 к.
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
История на съответния славянски книжовен език
154
М. Виларова
полска ф., 5 к.
(упражнение)
 
 
 
Славянски език практически
154
чешка ф., 5 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Съвременен славянски език - словообразуване и лексикология
154
П. Мартинова
укр.3к
(лекция)
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Практически украински език
154
В. Драгулева
(упражнение)
укр. 5к
Стилистика на съответния славянски език
154
Ц. Аврамова
чешка ф., 5 к.
(лекция)
Втори славянски език (словенски)
154
Е. Шпрагер
ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение)
 
13:00-14:00
 
 
 
 
Съвременен славянски език - словообразуване и лексикология
154
П. Мартинова
укр.3к
(упражнение)
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Магистърски езиковедски курс
154
И. Гугуланова
укр. 5к полска ф., 5 к. ср. и х. ф., 5 к. чешка ф., 5 к. слов. 5к
(лекция)
 
 
 
Славянски език, практически, VІ част
154
М. Стефанов
ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 10.11.2017 г. 13:54
Sofia University, Faculty of Slavic Studies