Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2017/2018 г.
159 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Сравнителна граматика на славянските езици
159
М.Радичева
чешка ф., 4 к. слов. 4к укр.4к
(упражнение)
Славянски език практически V част
159
М.Радичева
(упражнение)
чешка ф., 3 к.
 
 
 
Сръбски и хърватски език/по избор/
159
Н. Радованова
БФ, 2 к., 5 гр. БФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
Сръбски и хърватски език/по избор/
159
БФ, 2 к., 3 гр. БФ, 2 к., 2 гр. БФ, 2 к., 4 гр. БФ, 2 к., 6 гр.
(упражнение)
Н. Радованова
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
История на славянските литератури
159
Е. Дараданова-Христова
ср. и х. ф., 2 к. полска ф., 2 к.
(упражнение)
История на съответната славянска литература - І част
159
С. Димитрова
чешка ф., 3 к.
(лекция)
Практически сръбски и хърватски език /Ф/
159
М. Дошен Б. Васич
(упражнение)
ср. и х. ф., 3 к.
Практически чешки език
159
Е. Коваржова
чешка ф. 1 к.
(упражнение)
 
11:00-12:00
 
Бълг. литература от Освобождението до Първата световна война
159
Б. Борисова
БФ, 3 к., 3 гр.
(упражнение)
 
12:00-13:00
 
Сравнителна граматика на славянските езици
159
М.Радичева
ср. и х. ф., 4 к. полска ф., 4 к.
(упражнение)
Съвременен славянски език - фонетика и фонология
159
И. Гугуланова
полска ф., 2 к.
(лекция)
Общо езикознание
159
Е.Търпоманова
(през седмица) (упражнение)
БФ, 1 к., 5 гр. БФ, 1 к., 6 гр.
Магистърски езиковедски курс
159
Ц. Аврамова
чешка ф., 5 к. слов. 5к укр. 5к ср. и х. ф., 5 к. полска ф., 5 к.
(лекция)
 
13:00-14:00
 
 
14:00-15:00
 
Българска литература след І световна война
159
А. Илков
полска ф., 5 к. ср. и х. ф., 5 к. чешка ф., 5 к. укр. 5к слов. 5к
(лекция)
История на българския книжовен език
159
В. Миланов
БФ, 3 к., 5 гр.
(упражнение)
Старобългарски език
159
Ж. Жикова
БФ, 2 к., 5 гр.
(упражнение)
Втори славянски език (словашки)
159
В.Иванов
чешка ф., 4 к.
(упражнение)
 
15:00-16:00
 
/////////
 
16:00-17:00
 
 
 
 
Увод в общото езикознание
159
Д. Младенова
ср. и х. ф., 1 к. полска ф., 1 к.
(през седмица) (упражнение)
чешка ф. 1 к. укр. 1к слов.1к
Магистърски езиковедски курс
159
М. Младенова
(лекция)
чешка ф., 5 к. укр. 5к слов. 5к ср. и х. ф., 5 к. полска ф., 5 к.
 
17:00-18:00
 
Старобългарска литература (П+СХ-І/Ч+СЛ-ІІ)
159
В. Савова
чешка ф. 2 к. слов. 2к полска ф., 2 к.
(упражнение) (през седмица)
 
 
 
Бълг. литература от Освобождението до Първата световна война
159
Б. Борисова
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение) (през седмица)
укр.4к чешка ф., 4 к. слов. 4к
 
18:00-19:00
 
Съвременен български език І част - фонетика и лексикология
И. Гегова
159
полска ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к.
(през седмица) (упражнение)
чешка ф., 3 к. слов. 3 укр.3к
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 10.11.2017 г. 13:54
Sofia University, Faculty of Slavic Studies