Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2017/2018 г.
160 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
История на българския книжовен език
160
В. Миланов
БФ, 3 к., 2 гр.
(упражнение)
Българска диалектология
160
П. Шишков
(упражнение)
БФ, 2 к., 2 гр.
 
 
 
Българска диалектология
160
П. Шишков
БФ, 2 к., 6 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
Българска литература между Първата и Втората световна война
160
К. Йорданова
(упражнение)
БФ, 4 к., 6 гр.
 
10:00-11:00
 
История на българския език
160
БФ, 4 к., 1 гр. БФ, 4 к., 2 гр. БФ, 4 к., 3 гр. БФ, 4 к., 4 гр. БФ, 4 к., 5 гр. БФ, 4 к., 6 гр.
(лекция)
А.-М. Тотоманова
Българска литература между Първата и Втората световна война
160
(лекция)
В. Стефанов
БФ, 4 к., 1 гр. БФ, 4 к., 2 гр. БФ, 4 к., 3 гр. БФ, 4 к., 4 гр. БФ, 4 к., 5 гр. БФ, 4 к., 6 гр.
Българска литература между Първата и Втората световна война
160
В. Стефанов
(лекция)
БФ, 4 к., 1 гр. БФ, 4 к., 2 гр. БФ, 4 к., 3 гр. БФ, 4 к., 4 гр. БФ, 4 к., 5 гр. БФ, 4 к., 6 гр.
Славянски литератури
160
Ани Бурова
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 2 гр. БФ, 3 к., 3 гр. БФ, 3 к., 4 гр. БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 6 гр.
(лекция)
 
11:00-12:00
 
 
12:00-13:00
 
Увод в славянската филология
160
Н. Иванова
чешка ф. 1 к. полска ф., 1 к. ср. и х. ф., 1 к. укр. 1к слов.1к
(лекция)
Западноевропейска литература
160
О. Ковачев
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 2 гр. БФ, 3 к., 3 гр. БФ, 3 к., 4 гр. БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 6 гр.
(лекция)
Руска литература на ХХ век
160
Р. Божанкова
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 2 гр. БФ, 3 к., 3 гр. БФ, 3 к., 4 гр. БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 6 гр.
(лекция)
Руска литература на ХХ век
160
Р. Божанкова
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 2 гр. БФ, 3 к., 3 гр. БФ, 3 к., 4 гр. БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 6 гр.
(лекция)
Западноевропейска литература
160
ас.
БФ, 2 к., 2 гр.
(упражнение)
 
13:00-14:00
 
 
14:00-15:00
 
История на българския книжовен език
160
Г. Дачева
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 2 гр. БФ, 3 к., 3 гр. БФ, 3 к., 4 гр. БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 6 гр.
(лекция)
Антропология на славянските народи
160
Н. Папучиев
полска ф., 1 к. ср. и х. ф., 1 к. чешка ф. 1 к. укр. 1к слов.1к
(лекция)
Българска литература от Освобождението до І световна война
160
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 2 гр. БФ, 3 к., 3 гр. БФ, 3 к., 4 гр. БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 6 гр.
(лекция)
М. Кирова
Българска литература от Освобождението до І световна война
160
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 2 гр. БФ, 3 к., 3 гр. БФ, 3 к., 4 гр. БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 6 гр.
(лекция)
М. Кирова
Славянски литератури
160
В. Колев
БФ, 3 к., 3 гр.
(упражнение)
 
15:00-16:00
 
 
16:00-17:00
 
Западноевропейска литература
160
Т. Цанкова
БФ, 3 к., 6 гр. БФ, 3 к., 4 гр.
(през седмица) (упражнение)
Антропология на славянските народи
160
К. Янева
чешка ф. 1 к. ср. и х. ф., 1 к. укр. 1к слов.1к полска ф., 1 к.
(упражнение)
История на българския книжовен език
160
В. Миланов
БФ, 3 к., 4 гр.
(упражнение)
Антична и западноевропейска литература
160
К.Михайлов
укр.2к полска ф., 2 к. чешка ф. 2 к. ср. и х. ф., 2 к. слов. 2к
(лекция)
Теория на превода
160
Р. Железарова
(лекция)
чешка ф., 5 к. ср. и х. ф., 5 к. укр. 5к полска ф., 5 к. слов. 5к
 
17:00-18:00
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
Увод в християнството/Философия
150
М. Димитрова
(лекция)
чешка ф. 2 к. укр.2к ср. и х. ф., 2 к. слов. 2к полска ф., 2 к.
160
 
 
 
Антична и западноевропейска литература
160
К.Михайлов
ср. и х. ф., 2 к. укр.2к полска ф., 2 к.
(упражнение)
чешка ф. 2 к. слов. 2к
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 10.11.2017 г. 13:54
Sofia University, Faculty of Slavic Studies