Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2017/2018 г.
160-В 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Стилистика на съответния славянски език
160-В
Р. Камберова
укр. 5к
(лекция)
 
 
 
 
 
 
Практика на превода по съответния славянски език
160-В
Р. Железарова
(упражнение)
чешка ф., 5 к.
История на съответната славянска литература
160-В
Т. Бончева
(упражнение)
слов. 4к
 
09:00-10:00
 
История на съответната славянска литература - ІІІ част
160-В
С. Димитрова
слов. 4к
(лекция)
 
 
 
 
10:00-11:00
 
История на съответната славянска литература - ІІІ част
160-В
Т. Бончева
чешка ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
Славянски език практически VІІ част
160-В
Е. Коваржова
(упражнение)
чешка ф., 5 к.
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
История на съответната славянска литература - І част
160-В
Т. Бончева
слов. 3
(упражнение)
Съвременен славянски език -фонетика и фонология
160-В
В. Панайотов
(лекция)
слов. 2к
Практически словашки език
160-В
Д.Константинова
(упражнение)
слов. 4к
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Втори славянски език (чешки)
160-В
Е. Македонска
слов. 4к
(упражнение)
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
Славянски език практически V част
160-В
(упражнение)
слов. 3
История на съответния славянски книжовен език
160-В
Е. Македонска
чешка ф., 5 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
История на съответния славянски книжовен език
160-В
Е. Македонска
чешка ф., 5 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 10.11.2017 г. 13:54
Sofia University, Faculty of Slavic Studies