Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2017/2018 г.
247-А 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
///////// ///////// ///////// ///////// /////////
 
11:00-12:00
 
Методика на обучението по български език
укр.3к полска ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. чешка ф., 3 к. слов. 3
Т. Ангелова
247-А
(лекция)
 
12:00-13:00
 
Методика на обучението по български език
БФ, 4 к., 1 гр. БФ, 4 к., 2 гр. БФ, 4 к., 3 гр. БФ, 4 к., 4 гр. БФ, 4 к., 5 гр. БФ, 4 к., 6 гр.
(лекция)
А. Петров
247-А
Аудиовизуални и информационни технологии в обучението
БФ, 4 к., 1 гр. БФ, 4 к., 2 гр. БФ, 4 к., 3 гр. БФ, 4 к., 4 гр. БФ, 4 к., 5 гр. БФ, 4 к., 6 гр.
А. Дамянова
247-А
(лекция)
 
13:00-14:00
 
/////////
 
14:00-15:00
 
/////////
 
15:00-16:00
 
/////////
 
16:00-17:00
 
Методика на обучението по българска литература
247-А
полска ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. чешка ф., 3 к. укр.3к слов. 3
В. Атанасов
(лекция)
Методика на обучението по руски език
247-А
А. Радкова
РФ, 3 к., 1 гр.
(лекция)
 
17:00-18:00
 
 
18:00-19:00
 
///////// /////////
 
19:00-20:00
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 10.11.2017 г. 13:54
Sofia University, Faculty of Slavic Studies