Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2017/2018 г.
РФ, 1 к., 3 гр. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руски фолклор и руска етнология І/ІІ
124
И. Чекова
РФ, 1 к., 1 гр. РФ, 1 к., 2 гр. РФ, 1 к., 3 гр.
(през седмица) (упражнение)
 
09:00-10:00
 
Практически руски език I част
124 А
Л. Жилев
РФ, 1 к., 3 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Практически руски език I част
124 А
Л. Жилев
РФ, 1 к., 3 гр.
(упражнение)
 
 
 
Руски фолклор и руска етнология
124
И. Чекова
РФ, 1 к., 1 гр. РФ, 1 к., 2 гр. РФ, 1 к., 3 гр.
(лекция)
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Увод в общото езикознание
124
М. Александрова
РФ, 1 к., 1 гр. РФ, 1 к., 2 гр. РФ, 1 к., 3 гр.
(лекция)
 
 
 
Практически руски език I част
125
Л. Жилев
РФ, 1 к., 3 гр.
(упражнение)
Практическа фонетика
ІІ фонетичен кабинет
Е. Раденкова
(през седмица) (упражнение)
РФ, 1 к., 3 гр. РФ, 1 к., 1 гр.
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Увод в литературната теория
124
Д. Тенев
РФ, 1 к., 1 гр. РФ, 1 к., 2 гр. РФ, 1 к., 3 гр.
(лекция)
Увод общото езикознание
135
Б. Михайлова
(през седмица) (упражнение)
РФ, 1 к., 1 гр. РФ, 1 к., 2 гр. РФ, 1 к., 3 гр.
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
Увод в литературната теория
124
Е. Стоянов
РФ, 1 к., 1 гр. РФ, 1 к., 2 гр. РФ, 1 к., 3 гр.
(упражнение) (през седмица)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 10.11.2017 г. 13:54
Sofia University, Faculty of Slavic Studies