Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2017/2018 г.
РФ, 2 к., 1 гр. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Практически курс по руски език ІІІ част
135
А.Баранова
(упражнение)
РФ, 2 к., 1 гр.
Практически курс по руски език ІІІ част
124
Е. Раденкова
(упражнение)
РФ, 2 к., 1 гр.
Българска литература
124
Н. Стоичкова
РФ, 2 к., 1 гр.
(през седмица) (упражнение)
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Практически курс по руски език ІІІ част
125
А.Баранова
(упражнение)
РФ, 2 к., 1 гр.
Практически курс по руски език ІII част
124
Е. Раденкова
(упражнение)
РФ, 2 к., 1 гр.
Българска литература
124
Н. Стоичкова
РФ, 2 к., 1 гр.
(лекция)
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Съвременен български език
125
Л. Ласкова
РФ, 2 к., 1 гр.
(през седмица) (упражнение)
Съвременен руски език. Лексикология
124
Н. Делева
РФ, 2 к., 1 гр.
(лекция)
 
 
 
Съвременен български език
135
К.Алексова
РФ, 2 к., 1 гр.
(лекция)
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Славянски литератури
124 А
Е. Дараданова-Христова
(през седмица) (упражнение)
РФ, 2 к., 1 гр.
Съвременен руски език. Лексикология
124
Н. Делева
РФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
 
 
 
Славянски литератури
135
П. Карагьозов
РФ, 2 к., 1 гр.
(лекция)
 
15:00-16:00
 
 
 
 
Руска литература от ХVІІІ век
124
А. Вачева
РФ, 2 к., 1 гр.
(лекция)
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
Руска литература от ХVІІІ век
124
А. Вачева
РФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 10.11.2017 г. 13:54
Sofia University, Faculty of Slavic Studies