Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летния семестър на учебната 2017/2018 г.
БФ, 2 к., 3 гр. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Възрожденска литература
138 каб.
С. Данова
БФ, 2 к., 3 гр.
(упражнение)
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Педагогика
136
М. Косева
(упражнение)
БФ, 2 к., 3 гр.
 
 
 
Педагогика
148
Р. Василева
(лекция)
БФ, 2 к., 1 гр. БФ, 2 к., 2 гр. БФ, 2 к., 3 гр. БФ, 2 к., 4 гр. БФ, 2 к., 5 гр. БФ, 2 к., 6 гр.
 
 
 
Руска класическа литература
129 каб.
К. Пунева
БФ, 2 к., 3 гр.
(упражнение)
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
Сравнителна граматика на славянските езици
137
М. Радичева
БФ, 2 к., 3 гр.
(упражнение)
Възрожденска литература
160
К. Станева
(лекция)
БФ, 2 к., 1 гр. БФ, 2 к., 2 гр. БФ, 2 к., 3 гр. БФ, 2 к., 4 гр. БФ, 2 к., 5 гр. БФ, 2 к., 6 гр.
Съвременен български език - морфология
148
К. Алексова
(лекция)
БФ, 2 к., 1 гр. БФ, 2 к., 2 гр. БФ, 2 к., 3 гр. БФ, 2 к., 4 гр. БФ, 2 к., 5 гр. БФ, 2 к., 6 гр.
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Сравнителна граматика на славянските езици
148
В. Гешев
(лекция)
БФ, 2 к., 1 гр. БФ, 2 к., 2 гр. БФ, 2 к., 3 гр. БФ, 2 к., 4 гр. БФ, 2 к., 5 гр. БФ, 2 к., 6 гр.
Западноевропейска литература
148
М. Николчина
(лекция)
БФ, 2 к., 1 гр. БФ, 2 к., 2 гр. БФ, 2 к., 3 гр. БФ, 2 к., 4 гр. БФ, 2 к., 5 гр. БФ, 2 к., 6 гр.
 
 
 
Руска класическа литература
148
Р. Парашкевова
(лекция)
БФ, 2 к., 1 гр. БФ, 2 к., 2 гр. БФ, 2 к., 3 гр. БФ, 2 к., 4 гр. БФ, 2 к., 5 гр. БФ, 2 к., 6 гр.
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Западноевропейска литература
136
Б. Паскалева
(през седмица) (упражнение)
БФ, 2 к., 2 гр. БФ, 2 к., 3 гр.
 
 
 
 
 
 
Съвременен български език - морфология
136
К. Алексова
БФ, 2 к., 3 гр.
(упражнение)
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 16.2.2018 г. 11:51
Sofia University, Faculty of Slavic Studies