Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2017/2018 г.
БФ, 2 к., 6 гр. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Чешки език /по избор/
136
Е. Македонска
БФ, 2 к., 1 гр. БФ, 2 к., 2 гр. БФ, 2 к., 3 гр. БФ, 2 к., 4 гр. БФ, 2 к., 5 гр. БФ, 2 к., 6 гр.
 
 
 
 
 
 
Българска диалектология
160
П. Шишков
БФ, 2 к., 6 гр.
(упражнение)
Сръбски и хърватски език/по избор/
159
БФ, 2 к., 3 гр. БФ, 2 к., 2 гр. БФ, 2 к., 4 гр. БФ, 2 к., 6 гр.
(упражнение)
Н. Радованова
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Съвременен български език (морфология)
148
Петя Осенова
БФ, 2 к., 1 гр. БФ, 2 к., 2 гр. БФ, 2 к., 3 гр. БФ, 2 к., 4 гр. БФ, 2 к., 5 гр. БФ, 2 к., 6 гр.
(лекция)
Старобългарски език
176-Б
Ж. Жикова
БФ, 2 к., 6 гр.
(упражнение)
Западноевропейска литература
148
М. Николчина
БФ, 2 к., 1 гр. БФ, 2 к., 2 гр. БФ, 2 к., 3 гр. БФ, 2 к., 4 гр. БФ, 2 к., 5 гр. БФ, 2 к., 6 гр.
(лекция)
Българска диалектология
148
В. Жобов
БФ, 2 к., 1 гр. БФ, 2 к., 2 гр. БФ, 2 к., 3 гр. БФ, 2 к., 4 гр. БФ, 2 к., 5 гр. БФ, 2 к., 6 гр.
(лекция)
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Руска класическа литература
148
Р. Парашкевова
БФ, 2 к., 1 гр. БФ, 2 к., 2 гр. БФ, 2 к., 3 гр. БФ, 2 к., 4 гр. БФ, 2 к., 5 гр. БФ, 2 к., 6 гр.
(лекция)
 
 
 
Увод в литературната теория
136
Е. Стоянов
БФ, 2 к., 6 гр. БФ, 2 к., 5 гр.
(през седмица) (упражнение)
Възрожденска литература
БФ, 2 к., 1 гр. БФ, 2 к., 2 гр. БФ, 2 к., 3 гр. БФ, 2 к., 4 гр. БФ, 2 к., 5 гр. БФ, 2 к., 6 гр.
(лекция)
К.Станева
148
Възрожденска литература
138
С. Данова
БФ, 2 к., 6 гр.
(упражнение)
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Западноевропейска литература
135
ас.
БФ, 2 к., 6 гр.
(упражнение)
Старобългарски език
БФ, 2 к., 1 гр. БФ, 2 к., 2 гр. БФ, 2 к., 3 гр. БФ, 2 к., 4 гр. БФ, 2 к., 5 гр. БФ, 2 к., 6 гр.
(лекция)
Т. Славова
148
 
 
 
Руска класическа литература
129
ас.РЛ
БФ, 2 к., 6 гр.
(упражнение)
Увод в литературната теория
148
БФ, 2 к., 1 гр. БФ, 2 к., 2 гр. БФ, 2 к., 3 гр. БФ, 2 к., 4 гр. БФ, 2 к., 5 гр. БФ, 2 к., 6 гр.
(лекция)
И. Александрова
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Съвременен български език (морфология)
147
Л. Ласкова
БФ, 2 к., 6 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
Полски език (по избор)
149 /ПФ/
БФ, 2 к., 6 гр. БФ, 2 к., 5 гр. БФ, 2 к., 4 гр. БФ, 2 к., 3 гр. БФ, 2 к., 2 гр. БФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 10.11.2017 г. 13:54
Sofia University, Faculty of Slavic Studies