Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2017/2018 г.
РФ, 3 к., 1 гр. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Практически курс по руски език V част
125
Т. Алексиева
(упражнение)
РФ, 3 к., 1 гр.
Съвременен руски език. Синтаксис
124
А. Градинарова
РФ, 3 к., 1 гр.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Практически курс по руски език V част
125
А. Градинарова
(упражнение)
РФ, 3 к., 1 гр.
 
 
 
Устен превод
125
Т. Алексиева
РФ, 3 к., 1 гр.
(лекция)
Практически курс по руски език V част
125
М. Конова
(упражнение)
РФ, 3 к., 1 гр.
 
11:00-12:00
 
Съвременен руски език. Синтаксис.
124
А. Градинарова
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Превод на ОФДД
125
В. Манчев
РФ, 3 к., 1 гр.
(лекция)
Руска литература от ХІХ век
129
П. Паунова-Димитрова
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
Историческа граматика на руския език
124
Р. Станков
РФ, 3 к., 1 гр.
(лекция)
Практически руски език
125
М. Конова
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
 
13:00-14:00
 
Превод на ОФДД
125
В. Манчев
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Педагогика
125
М. Косева
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
Руска литература от ХІХ век
124
А. Вачева
РФ, 3 к., 1 гр.
(лекция)
Педагогика
125
К. Теодосиев
РФ, 3 к., 1 гр.
(лекция)
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
Методика на обучението по руски език
247-А
А. Радкова
РФ, 3 к., 1 гр.
(лекция)
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 10.11.2017 г. 13:54
Sofia University, Faculty of Slavic Studies